Iranian Agriculture News Agency

از آغاز فصل برداشت تاکنون؛

شرکت بازرگانی دولتی ایران در گزارشی اعلام کرد: در 24 ساعت گذشته، خرید تضمینی گندم در کشور از مرز 2 میلیون تن گذشت.

خرید تضمینی گندم از مرز 2 میلیون تن گذشت

به گزارش ایانا، شرکت بازرگانی دولتی ایران در گزارش امروز خود اعلام کرد: در کمتر از 2 ماه از آغاز خرید گندم در کشور مقدار خرید تاکنون به بیش از 2 میلیون تن رسیده که این آمار نوید سالی پر بار را در خرید تضمینی گندم دارد. 

این مقدار گندم در 24 استان و در قالب بیش از 314 هزار محموله از 102 هزار و 764 کشاورز گندم‌کار که محموله‌های خود را به مراکز خرید تحویل داده‌اند، خریداری شده است و خوزستان با خرید یک میلیون و 200 هزار تن، فارس با 284 هزار تن و ایلام را با 175 هزار تن از استان‌های پیشتاز در خرید تضمینی گندم تا این تاریخ بوده‌اند. 

بر اساس نتایج سنجش مرکز پژوهش‌های غلات، افزایش کیفیت گندم‌های خریداری شده‌ی امسال - به لحاظ کاهش سن‌زدگی و بهبود وضعیت افت مفید و غیر مفید - از ویژگی خرید تضمینی است.

طی هفته گذشته 185 هزار و 684  تن گندم و 145 هزار و 425 تن آرد نانوایی یارانه‌ای، آزادپز و صنف و صنعت از طریق سامانه‌های شرکت به فروش رفته است. 

در این گزارش، میزان خرید تضمینی دانه‌ روغنی کلزا در کشور 162 هزار تن اعلام شده که ارزش این مقدار دانه‌ی خریداری شده 7561 میلیارد ریال است و به صورت نقدی به کشاورزان پرداخت می‌شود. 

این محصول در حال حاضر در 16 استان خریداری می‌شود که استان خوزستان با 63 هزار تن، گلستان 51 هزار تن و ایلام با 16 هزار تن پیشتاز خرید  کلزا در کشور هستند و استان گلستان قطب تولیداین محصول حدود یک هفته‌ای است که وارد عملیات خرید شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید