Iranian Agriculture News Agency

با حضور 50 نفر از بهره‌برداران؛

مدیرکل دفتر آموزش بهره‌برداران و مشاغل کشاورزی موسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی بابیان اینکه تور ترویجی سرشاخه‌کاری گردو در استان همدان با حضور 50 نفر از بهره‌برداران برگزار خواهد شد.

 تور ترویجی سرشاخه‌کاری گردو در استان همدان برگزار می‌شود

مریم طهماسبی مدیرکل دفتر آموزش بهره‌برداران و مشاغل کشاورزی موسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی بابیان اینکه تور ترویجی سرشاخه‌کاری گردو در استان همدان با حضور 50 نفر از بهره‌برداران برگزار خواهد شد، گفت: این دوره باهدف آشنایی بیشتر باغداران شهرستان‌های گردو خیر استان همدان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طرح پایلوت سرشاخه‌کاری گردو در شهرستان تویسرکان همدان در حال اجرا است، افزود: پیوند سرشاخه کاری گردو باعث مقابله با سرمازدگی به دلیل دیر گلدهی می‌شود.

طهماسبی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح همچنین سبب یکدستی اندازه محصول و افزایش عملکرد در واحد سطح باغات می‌شود.

مدیرکل دفتر آموزش بهره‌برداران و مشاغل کشاورزی موسسه آموزش و ترویج جهاد کشاورزی بابیان اینکه این عمل همچنین سبب برداشت آسان‌تر محصول خواهد شد، ادامه داد: آموزش این کارگاه را یکی از اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات علوم باغبانی بر عهده خواهد داشت

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید