Iranian Agriculture News Agency

مشیر غفاری مطرح کرد:

مجری طرح توسعه زنبورداری کشور گفت: با همراهی اتحادیه سراسری زنبورداران، پیشنهاد بیمه تامین اجتماعی زنبورداران در لایحه بودجه 1400 قرار گرفته که امیدواریم به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

پیشنهاد بیمه تامین اجتماعی زنبورداران در انتظار تصویب در لایحه بودجه سال آینده

به گزارش ایانا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، فرهاد مشیر غفاری مجری طرح توسعه زنبورداری کشور بیمه تامین اجتماعی را ضروری ترین نیاز جامعه زنبورداران کشور دانست و گفت: در سال های گذشته به علت عدم تامین اعتبار، بیمه تامین اجتماعی زنبورداران اجرایی نشد .

وی افزود: در سال 98 موضوع بیمه تامین اجتماعی زنبورداران در کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح و قرار شد اعتبار مورد نیاز آن توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها تامین شود تا سازمان تامین اجتماعی در این زمینه اقدام کند.

مجری طرح توسعه زنبورداری کشور درباره بیمه زنبورداران در لایحه بودجه 1400 نیز اذعان داشت: با همراهی اتحادیه سراسری زنبورداران، پیشنهاد بیمه تامین اجتماعی زنبورداران در لایحه بودجه 1400 قرار گرفته که امیدواریم به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد .

اختصاص 15 هزار تن شکر برای زمستان گذری زنبورداران

مجری طرح توسعه زنبورداری کشور همچنین از اختصاص 15 هزار تن شکر برای زمستان گذری زنبورداران خبر داد و افزود: پس از پیگیری های معاونت امور تولیدات دامی وزارتخانه، سرانجام 15 هزار تن شکر برای کمک به تغذیه کلنی های زنبورعسل در فصل زمستان با قیمت مصوب هر کیلوگرم 6650 تومان به زنبورداران اختصاص یافت.

مجری طرح توسعه زنبورداری کشور با بیان این که پی گیری ها برای اختصاص سهمیه شکر برای زنبورداران از سال 98 انجام و در سال گذشته 23 هزارتن توزیع شد، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری نیز برای تامین شکر مورد نیاز پاییز و زمستان زنبورداران، سهمیه 32 هزار تنی شکر را از وزارت صمت درخواست کردیم.

مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر اتحادیه سراسری زنبورداران را معرفی کرده ایم تا کار تامین شکر به زنبورداران را عملیاتی کنند.

وی خاطر نشان کرد که سال گذشته با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت، بخش کمی از شکر مورد نیاز زنبورداران از طریق ستادهای تنظیم بازار استان ها و با پیگیری های سازمان های جهاد کشاورزی و اتحادیه های استانی بر اساس نرخ نیمایی تامین شد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید