Iranian Agriculture News Agency

مدیر آب وخاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی تهران تاکید کرد:

مدیر آب وخاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در بازدید از تاسیسات آبی اجراشده توسط آب منطقه ای استان تهران درمناطق لزور، شادمهن، پیرده بر لزوم ایجاد تشکل های تعاونی آب بران به منظور بهره وری مناسب از تاسیسات تاکید کرد.

تشکل های تعاونی آب بران در فیروزکوه ایجاد شود

به گزارش ایانا در استان تهران، روشنی مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی تهران و به همراه فرازی، مدیرجهادکشاورزی شهرستان فیروزکوه و جعفری رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان از تاسیسات آبی اجراشده توسط آب منطقه ای استان تهران در مناطق لزور، شادمهن، پیرده بازدید کردند.

روشنی در ادامه ضمن شرکت درجلسه ای با اعضای شورای اسلامی شهر تهران و جمعی از کشاورزان این روستاها بر لزوم ایجاد تشکل های تعاونی آب بران به منظور بهره وری مناسب از تاسیسات وسایر مزایا و فواید آن تاکید کردند.

روشنی هم چنین ضمن بازدید از پروژه سد درده، آخرین وضعیت اجرای این پروژه را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید