Iranian Agriculture News Agency

مدیرجهاد کشاورزی پردیس گفت: دوره آموزشی روش های مبارزه با آفت کرم خراط گردو برگزار شد

باغداران پردیس با روشهای مبارزه با کرم خراط درختان گردو آشنا شدند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان تهران، عابدی افزود : روش مناسب تغذیه درختان گردو ، زمان های در آبیاری ، هرس درختان و روش های مبارزه بیولوژیک و شیمیایی با کرم خراط از جمله مباحث آموزش های این کارگاه های بود.

مدیر جهاد کشاورزی پردیس اضافه کرد : رعایت اصول باغداری مانند ئهرس و سوزاندن شاخه های خشک و آلوده ، آبیاری مناسب و اعمال مدیریت تغذیه باغ ها ، نصب تله های فرمونی و تله های نوری در باغ ، استفاده از خمیر سمی یا مفتول سیمی و سمپاشی از راه های کاهش جمعیت این آفت است.

کرم خراط حشره پروانه ای با بال های سفید با لک های گرد متمایل به آبی و لاروهای زرد رنگ با تعداد زیادی نقاط سیاه است که بیشتر تنه و ساقه درختان سیب ، زیتون و گردو را از درون می جوند و به محصولات خسارت می زنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید