Iranian Agriculture News Agency

طی بازرسی های صورت گرفته از فروشگاه های سموم شیمیایی، تمامی فروشگاه های سموم شیمیایی شهرستان کنگان اخطاریه کتبی دریافت نمودند.

کلیه فروشگاه‌های سموم شهرستان کنگان اخطاریه کتبی دریافت کردند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان بوشهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کنگان با تاکید به نقش مدیریت صحیح مصرف سموم شیمیایی درتولید غذای سالم و کاهش آلودگی های زیست محیطی، گفت: هدف از نظارت و بازرسی از فروشگاه‌های سموم، جلوگیری از توزیع سموم غیر مجاز و حذفی و تاریخ گذشته، تغییر بسته بندی سموم و فروش سموم قاچاق است.

مصطفی فرامرزی افزود: در شهرستان کنگان 5 فروشگاه سموم شیمایی وجود دارد که به طورمستمر مورد نظارت و بازرسی قرار می گیرند و در بازرسی اخیر هر 5 فروشگاه اخطاریه کتبی دریافت کردند.

فرامرزی اظهار داشت: در بازرسی از فروشگاه های سموم شیمیایی، تاریخ تولید و انقضای سم، ثبت اطلاعات کامل فروش سموم، فروش سموم بدون نسخه گیاه پزشکی، خرید سموم از شرکت های پخش مجاز، میزان و انواع فروش سموم و آفت کش ها، بررسی می شوند.

وی عنوان نمود: این بازرسی ها با حضور کارشناس حفظ نباتات و حراست سازمان جهاد کشاورزی، بازرس اداره صنعت و معدن، بازرس تعزیرات و نماینده امورصنفی و اماکن در سطح شهرستان انجام می گیرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید