Iranian Agriculture News Agency

در حکمی، ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، مهدی اعتمادی را به سمت معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی این سازمان منصوب کرد .

انتصاب در سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

به گزارش خبرنگار ایانا در استان بوشهر، اعتمادی که هم اکنون برنامه ریزی بخش کشاورزی استا ن بوشهر را به وی محول شده است، سمت هایی از قبیل مدیر امور اداری، ریاست گروه نوسازی و تحول اداری سازمان، مدیرکل برنامه ریزی و امور اقتصادی استانداری و معاون برنامه ریزی و اداری و مالی شهردار ی بوشهر ، مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر و مدیر اموراداری رفاه و پشتیبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر را عهده دار بوده است. او 28 سال سابقه کار دارد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید