Iranian Agriculture News Agency

کارشناس مسئول پرورش زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: طبق قانون نظام جامع دامپروری کشور، تمام زنبورداران )اعم از بومی و مهاجر ( موظف به دریافت مجوز اسکان هستند و در صورت عدم دریافت مجوز، برابر مقرارت با آنها برخورد می شود.

تمام زنبورداران موظف به دریافت مجوز اسکان هستند

به گزارش خبرنگار ایانا در بوشهر، فرید صادقی زاده گفت: باعنایت به اینکه  زنبورداران استان کوچ رو بوده و با شروع گرما به مناطق ییلاقی کوچ می نمایند و در شهریورماه باز می گردند، باید در بازگشت از ییلاق با مراجعه به تعاونی زنبورداران یا جهاد کشاورزی نسبت به دریافت مجوز اسکان اقدام نمایند.

وی افزود: باتوجه محدودیت پوشش درختان کنار و کثرت زنبورداران )که جهت تولید وبرداشت عسل کنار وارد استان می شوند( ممکن است مشکلاتی بوجود آید لذا دریافت مجوز قانونی اسکان برابر دستورالعمل ماده 14 قانون نظام جامع دامپروری کشور باعث جلوگیری از تضییع حقوق زنبورداران قانونمند می گردد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید