Iranian Agriculture News Agency

مدیرحفظ نباتات جهاد کشاورزی بوشهر:

کشاورزان برای سمپاشی مزارع از پهپاد استفاده نکنند

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: با توجه به احتمال آلودگی دیگر مزارع، کشاورزان این استان به هیچ عنوان از پهپاد در پاشِش علف کُش و سمپاشی استفاده نکنند.

کشاورزان برای سمپاشی مزارع از پهپاد استفاده نکنند

به گزارش خبرگزاری ایانا در بوشهر، احمد سبحانی با بیان اینکه یکی از عوامل اصلی در تولید گندم مدیریت علف‌های هرز است افزود: استفاده از سمپاش پشت تراکتوری و شیلنگ سم پاش فرغونی به جای پهپاد در مزارع کشاورزی روش بهتری است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین راه‌های افزایش راندمان تولید، مبارزه بموقع با علف‌های هرز داخل و حاشیه مزارع است که در صورت کنترل نکردن صحیح و اصولی می‌تواند تولید گندم را به عنوان یک محصول استراتژیک به نحو چشمگیری کاهش دهد.

سبحانی اضافه کرد: مبارزه صحیح و بموقع با علف‌های هرز می‌تواند تاثیر زیادی در افزایش تولید، کاهش هزینه‌ها در واحد سطح، خسارت آفت‌ها و بیماری‌ها را به دنبال دارد زیرا رشد علف‌های هرز گندم موجب کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی عملکرد تولید در واحد سطح می‌شود و همچنین در خرید تاثیر گذار است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: مزارع بذری که برای تولید سال آینده استفاده می‌شوند اگر در این مزارع علف هرز باشد بوجاری آنها سخت، تحویل با مشکل و قیمت خرید از کشاورز کاهش می‌یابد به همین دلیل باید کار مبارزه با علف‌های هرز بموقع و با دستگاه و ادوات مناسب سمپاشی شود.

وی بیان کرد: در بازه زمانی محدودی که در اختیار است مبارزه با علف‌های هرز باید به شیوه صحیح، در زمان و با دستگاه‌های مناسب انجام شود.

سبحانی اظهارکرد: در سال‌های پربارش به طور معمول بذرهای علف‌های هرز به صورت تدریجی رشد می‌کنند به همین دلیل بهترین زمان برای مبارزه با علف‌های هرز زمانی است که بیشتر علف‌های باریک و پهن برگ سبز و گندم در مراحل اولیه رشد باشد.

وی ادامه داد: براین اساس زمان دقیق مبارزه با علف‌های هرز قبل از به ساقه رفتن گندم و به گُل نشستن علف هرز است که با توجه به آسیب پذیری علف هرز در مرحله ۲ -۴ برگی (همزمان با اواسط پنجه زنی گندم) این مرحله بهترین زمان مبارزه است که باید کشاورزان نسبت به انجام بموقع مبارزه شیمیایی با سموم علفکش اقدام کنند.

به گفته سبحانی در مبارزه با علف‌های هرز نباید اجازه داد علف سبز شده و گندم به مرحله پنجه زنی برسد چون در این مرحله استفاده از علف کش‌ها موثر نخواهد بود.

وی گفت: اگر مبارزه با علف هرز در ابتدای مراحل رشد گندم انجام نشود و گندم به مرحله خوشه و ساقه دهی رسید به موازات آن علف هم به بذر می‌رسد و برای سال آینده ذخیره مناسب ژنتیکی خواهد داشت در این شرایط استفاده از علف کش هیچ تاثیر ندارد.

سبحانی اظهار کرد: علف‌های هرز باریک برگ مانند گندم برگ کشیده و علف‌های پهن برگ مانند پنیرک و ترشک برگ پهنی دارند و فیزیولوژیک آنها با گندم متفاوت است.

وی با بیان اینکه هر نوع علف هرزی علف کش خاص خود را دارد افزود: اگر بعد از خوشه دهی گندم اقدام به از بین بردن علف‌های هرز شود به واسطه اینکه علف‌ها رشد و رقابت خود را با گندم کرده؛ علف کش‌ها اثر خاصی روی آنها ندارند و کنترل آنها در آن بازه زمانی موفق نخواهد بود.

مدیر حفظ نبابات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: بهترین دستگاه برای پاشش علف کُش‌ها سمپاش پشت تراکتوری بوم دار است و در سالی مانند امسال که بر اثر بارش زمین رطوبت زیادی دارد باید از سمپاش پشت تراکتوری با شیلنگ استفاده کرد.

سبحانی افزود: کشاورز می‌تواند بسته به نوع علف‌های هرز (علف کش پهن برگ، باریک برگ و ۲ منظوره) هر منطقه از علف کش مخصوص استفاده کند.

وی تاکید کرد: گندم به عنوان محصولی استراتژیک به شمار می‌رود که بیشتر سموم مورد نیاز این محصول در زمان حاضر تهیه و در استان تامین شده و کشاورزان مشکلی در مورد تامین علف کش ندارند.

بیماری‌های برگی گندم

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاوزری استان بوشهر گفت: با توجه به بارش‌های اخیر و تنش‌های ایجاد شده ناشی از آبگرفتگی مزارع گندم و جو احتمال مساعد شدن شرایط دمایی و رطوبتی برای ظهور و فعالیت قارچ‌های بیماری‌زای گندم و جو از جمله زنگ‌های غلات، سپتوریوز، سفیدک‌ها، لکه خرمایی، هلمنتوسپوریوم و لکه نواری باکتریایی وجود دارد.

سبحانی ادامه داد: با توجه به اینکه بیماری‌های برگی به صورت کانونی به صورت نقطه‌ها و یا لکه‌های مشخصی ایجاد می‌شوند به همین دلیل باید کانون‌های اولیه آلودگی مشخص و با شیوه‌های مناسب زراعی و شیمیایی مدیریت شوند در غیر این صورت این بیماری‌ها براحتی با باد ، باران، رطوبت محیط و دمای مناسب کنونی به کل مزرعه سرایت می‌کند.

وی تاکید کرد: کارشناسان مراکز ضمن پایش و نظارت مستمر مزارع گندم و جو در صورت مشاهده نخستین علائم بیماری قارچی و باکتریایی نسبت به شناسایی و کانون کوبی اقدام کنند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید