Iranian Agriculture News Agency
  • شرکت بازرگانی دولتی ایران گزارش می‌دهد:

    طبق گزارش بازرگانی دولتی ایران، خرید تضمینی گندم در کشور تـا ۳۰ تیرماه به ۶ میلیون و ۷۵ هزار تـن و ارزش آن به ۱۵ هزار…

بازرگانی