Iranian Agriculture News Agency

نتایج یک پژوهش دانشگاهی نشان داد؛

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد تبلیغات تلویزیون، در شکل گیری الگوی مصرف خانوار ایرانی تاثیر مستقیم دارد.

نقش موثر تبلیغات تلویزیون بر الگوی مصرف خانوار ایرانی

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد تبلیغات تلویزیون، در شکل گیری الگوی مصرف خانوار ایرانی تاثیر مستقیم دارد.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)؛ «زهرا مهدوی» دانشجوی ارشد دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه و خبرنگار حوزه کشاورزی خبرگزاری مهر، در جلسه دفاع پایان نامه ارشد با عنوان «نقش تبلیغات سیمای جمهوری اسلامی ایران در استفاده بهینه از مواد غذایی ( روغن و برنج ) از منظر شهروندان شهر تهران» با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد .

در این پایان نامه نقش تبلیغات سیمای جمهوری اسلامی ایران در استفاده بهینه از مواد خوراکی (روغن و برنج) از منظر شهروندان شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته بود .

نتایج آماری نشان داد بین نقش تبلیغات سیمای جمهوری اسلامی ایران در استفاده بهینه از مواد خوراکی (روغن و برنج) از منظر شهروندان شهر تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین بین شیوه و شدت نقش تبلیغات سیمای جمهوری اسلامی ایران در استفاده بهینه از مواد خوراکی (روغن و برنج) از منظر شهروندان شهر تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

بنابراین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در کنار سایر رسانه‌ها به فرهنگ سازی در زمینه کاهش مصرف سرانه مواد خوراکی مضر و همچنین افزایش مصرف سرانه مواد غذایی سالم مانند لبنیات بپردازد.

شاهرخ رمضان نژاد، رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی جهاد کشاورزی نیز در اقدامی حمایتی و تشویقی در مراسم دفاع زهرا مهدوی از پایان نامه اش که به موضوع استفاده بهینه از مواد غذایی اختصاص داشت، در دانشکده حضور یافت./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید