Iranian Agriculture News Agency

در تاریخ ششم شهریورماه 1396 قیمت کنجاله تخم پنبه، ذرت و کنجاله سویای داخلی نسبت به روز گذشته افزایش یافته و گندم، جو داخلی و سبوس گندم نسبت به روز گذشته با کاهش قیمت روبه‌رو شدند.

بررسی گزارش قیمت روزانه بازار آزاد برخی علوفه‌های زراعی

در تاریخ ششم شهریورماه 1396 قیمت کنجاله تخم پنبه، ذرت و کنجاله سویای داخلی نسبت به روز گذشته افزایش یافته و گندم، جو داخلی و سبوس گندم نسبت به روز گذشته با کاهش قیمت روبه‌رو شدند.

به گزارش خبرنگار ایانا، بر اساس آمار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ششم شهریور ماه 96، قیمت ذرت داخلی نسبت به روز گذشته 0.7 درصد و نسبت به مدت مشابه ماه قبل 1.7 درصد رشد داشته و قیمت کنجاله سویای داخلی نسبت به روز گذشته 0.2 درصد رشد و نسبت به مدت مشابه ماه قبل 0.2 درصد کاهش یافته است.

همچنین قیمت جو داخلی و گندم نسبت به روز گذشته به ترتیب 0.8 درصد و 0.3 درصد کاهش یافته و نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ترتیب 3.5 درصد و یک درصد رشد داشته است.

به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

قیمت کنجاله تخم پنبه نسبت به روز گذشته 0.8 درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه ماه قبل 0.1 درصد کاهش یافته است.

نرخ سبوس گندم نسبت به روز گذشته 0.2 درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه ماه قبل 5.3 درصد افزایش را تجربه کرده است.


گزارش روزانه قیمت برخی علوفه‌های زراعی در بازار آزاد در تاریخ ششم شهریورماه 96


علوفه‌های زراعی در بازار آزاد


نمودار خطی درصد تغییر میانگین قیمت برخی علوفه‌های زراعی در بازار آزاد


* قیمت‌ها به ریال است.

H-960608-02

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید