Iranian Agriculture News Agency

موسسه بین‌المللی مالی و برنامه جهانی کشاورزی و امنیت غذایی انجام می‌دهند

موسسه بین المللی مالی IFC) ) و برنامه جهانی کشاورزی و امنیت غذایی GAFSP) ) (1) در حال همکاری با برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحدWFP) ) برای راه اندازی برنامه های تامین مالی کشاورزان خرده پا با هدف بهبود امنیت غذایی در میان مردم آسیب پذیر رواندا و تانزانیا هستند.

تامین مالی کشاورزان خرده‌پا رواندا و تانزانیا

موسسه بین المللی مالی IFC) ) و برنامه جهانی کشاورزی و امنیت غذایی GAFSP) ) (1) در حال همکاری با برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد WFP) ) برای راه اندازی برنامه های تامین مالی کشاورزان خرده پا با هدف بهبود امنیت غذایی در میان مردم آسیب پذیر رواندا و تانزانیا هستند.

به گزارش ایانا از سایت "آفریکا فارمینگ" این درحالی است که این اقدام به همراه طرح های بانک رواندا KCB Bank Rwanda Limited و بانک CRDB Bank PLC در تانزانیا بخشی از طرح های اتحادیه مزرعه تا بازار(2) است که به صورت یک پلت فرم چند منظوره برای ذی نفعان در سال 2016 تاسیس شد، به طوری که IFC و WFP به عنوان موسسات جهانی، برای ایجاد زنجیره ارزش کشاورزی محلی امن و در راستای تقاضای بین المللی برای تولیدات کشاورزان خرده پا اقدام می کنند.

اتحادیه هم برای ایجاد تغییرات سیستمیک در بازار از طریق یک رویکردجامع برای توسعه کشاورزان خرده پا برنامه ریزی می کند. یک روش پایدار و تجاری قابل دوام که می تواند کشاورزان از آن بهره مند شده و در عین حال پایه عرضه جهانی محصولات کشاورزی در راستای پاسخگویی به افزایش تقاضا گسترش یابد.

همچنین IFC به همراه GAFSP ، خدمات مشاوره را در قالب فعالیت های ظرفیت سازی برای فراهم آوردن بهبود حرفه ای تعاونی های کشاورزی خرده پا در حوزه مدیریت مالی و زراعت و آموزش استفاده از نهادها ارایه می دهند.

دیوید بیسلی، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا گفت: "کشاورزان خرده پا کسانی هستند که اکثر مواد غذایی جهان را تولید می کنند، اما بسیاری از آن ها فقیر هستند و اغلب امنیت غذایی ندارند."

وی افزود: "ما در نظر داریم تا برای کمک به آن ها، دسترسی بهتر به بازارها به منظور ارایه بیشتر محصولات شان را فراهم کنیم، تا تاثیر طولانی مدت بر آینده اقتصاد آن ها و خانواده های شان داشته باشد. اما برنامه جهانی غذا نمی تواند آن را به تنهایی انجام دهد و ما بسیار خشنود هستیم که از طریق همکاری با سایر موسسات و اتحادیه مزرعه به بازار به این هدف برسیم."

فیلیپ لو هورئو، مدیر موسسه بین المللی مالی گفت: "کشاورزی در اقتصاد بسیاری از کشورهای آفریقایی نقش دارد و بسیاری از مشاغل در این قاره را ایجاد می کند ، از طریق اتحادیه مزرعه به بازار ، IFC می تواند به ایجاد بازارهای جدید اقدام کند به طوری که کشاورزان خرده پا در کشورهای جنوب صحرای آفریقا به طور مستقیم با خریداران ارتباط برقرارکنند که نتیجه: بهبود بهره وری و استانداردهای بالاتر زندگی برای مردم در مناطق روستایی خواهد بود".

ترجمه: فرحناز سپهری

پی نوشت:

1- Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) : هدف ، کمک به بهبود درآمد و امنیت غذایی و تغذیه کشورهای کم درآمد با تقویت بهره وری کشاورزی است. همکاران GAFSP ، بانک توسعه آفریقا، بانک توسعه آسیا ، فائو، بانک توسعه بین امریکایی، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی ، بانک جهانی، و برنامه جهانی غذا هستند.

2- Farm to Market Alliance

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید