Iranian Agriculture News Agency

رئیس اداره فناوری مکانیزاسیون سازمان از خریداری 635 دستگاه ماشین آلات و ادوات کشاورزی از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد.

خریداری 634 دستگاه ماشین آلات و ادوات کشاورزی از ابتدای سال جاری تاکنون در ایلام

هرمز اقبالی در گفت و گو با خبرنگار ایانا در استان ایلام گفت: از ابتدای سال 1392 که خط اعتباری وی‍ژه مکانیزاسیون با عاملیت بانک کشاورزی در راستای نوسازی و تجهیز ماشین آلات بخش کشاورزی و تقویت شاخص ضریب مکانیزاسیون کشاورزی استان ایجاد شده است، تا پایان سال 98 حدود 135 میلیارد تومان تسهیلات در حوزه مکانیزاسیون به کشاورزان استان پرداخت شده است .

اقبالی افزود: همچنین از ابتدای سال جاری نیز تا کنون 37 میلیارد تومان به بهره برداران زیر بخش کشاورزی پرداخت شده است که در سال 1399 تا کنون 158 دستگاه تراکتور و 460 دستگاه انواع ادوات کشاورزی شامل ادوات خاکورزی، کاشت، داشت ، حوزه دام و طیور و همچنین  16 دستگاه کمباین برداشت غلات و کلزا توسط کشاورزان استان خریداری شده است.

وی بیان کرد: در این راستا با نوسازی ماشین آلات بخش کشاورزی استان شاخص ضریب مکانیزاسیون استان از 95/ .  اسب بخار در هکتار در سال 1392 به 1.35 اسب بخار در سال 1399 افزایش یافته است.

رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی اسان ایلام خاطرنشان کرد: بایستی توجه نمود که با تقویت ضریب و درجه مکانیزاسیون استان، کاهش هزینه های تولید ، افزایش راحتی و جذابیت کار کشاورزی ، انجام به موقع عملیات کشاورزی، افزایش تولید و بهره وری در بخش کشاورزی  را به دنبال خواهد داشت.

اقبالی ادامه داد: مکانیزاسیون  کشاورزی به عنوان یک  رویکرد اساسی در تولید محصولات مطرح  می باشد که به مفهوم کاربرد ماشین درفرایند تولید محصولات کشاورزی و مدیریت مصرف نهاده ها که موجبات ارتقاء بهره وری تولید را فراهم می نماید، تعریف میشود.

وی در پایان گفت: بنابراین امروزه با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و محدودیت منابع تولیدی و نیاز به تولید و عملکرد بیشتر محصولات کشاورزی برای نیل به کشاورزی پایدار توسعه مکانیزاسیون کشاورزی بیش از پیش از اهمیت وی‍‍ژه ای برخوردار است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید