Iranian Agriculture News Agency

مدیر شیلات و آبزیان سازمان

مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام از آغاز رها سازی بچه ماهی گرم آبی در مزارع این استان خبر داد.

 بیش از 150 مزرعه پرورش ماهی در استان ایلام فعالیت می کنند

رضا سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار  ایانا در استان ایلام گفت:  پرورش ماهی گرمابی استان بـا شـروع فصل گرما و فراهم شـدن شـرایط آب و هوایی مناسب به منظور پرورش انواع ماهیان گرمابی ، رهاسازی بچه ماهی در سـطح مزارع پرورش ماهی گرم آبی و اسـتخرهای دومنظوره کشاورزی در سـطح استان از ابتدای سال جاری آغاز شد .

 وی بیان کرد: در حال حاضر بیش از 150  مورد مزرعه پرورش ماهی گرم آبی و اسـتخر دومنظوره کشاورزی در اسـتان فعال بوده که در سال 98 تولیدی نزدیک به 1200تن مـاهی داشـته که در سال جاری با هماهنگی های صورت گرفته با مراکز تکثیر در مجموع پیش بینی می گردد یک میلیون و 300 هزار قطعه انواع بچه مـاهی گرمـابی شامـل : (کپور معمولی ، کپور علفخوار ، فیتوفاگ ، و بیگ هـد ) رها سازی شود.

سلیمانی در پایان گفت:  براورد می شود در پایان فصـل پرورش بیش از 1300 تن ماهی گرمابی استحصال و روانه بازار مصرف شود

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید