Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیروان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیروان گفت: امسال در شهرستان سیروان حدود 135تن پشم تولید می‌شود.

پشم‌چینی از دام‌های شهرستان سیروان آغاز شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان ایلام، نورالدین فتاح زاده بیان کرد: پشم چینی در حوزه مرکزی شهرسـتان آغاز گردیده و در حوزه کارزان با توجه به اینکه از نظر آب و هوایی سـردتر بوده کـار پشم چینی از اواخر اردیبهشت مـاه آغـاز می‌شود.

فتاح‌زاده افزود: اکثر روستائیان شهرستان مشغول فعالیت دامداری هستند و منبع درآمد آنها از طریق دامداری است.

وی بیان کرد: کل دام های مولـد قابل پشم چینی در شهرسـتان حـدود ۹۰ هزار رأس بوده که از این مجموع حدود ۱۳۵ تن پشم تولید و قیمت هر کیلو حدود ۶۰ هزار ریال می باشد که از نظر اقتصادی حائز اهمیت می باشـد. پشم تولیـد شـده علاوه بر مصـرف داخلی شهرسـتان به مرکز اسـتان و سـایر اسـتانهای همجوار نیز صادر می گردد

مـدیر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سیروان در پایـان گفت: پشم چینی بصورت دستی بوده و دامـداران به شـکل گروهی و بـا همکـاری همدیگر کار پشم چینی را انجام می‌دهند

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید