Iranian Agriculture News Agency

کشاورزان روزانه حدود 50 هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند

ایانا- اقتصاد: متوسط دستمزد روزانه کارگر "نشاکار" بیشترین افزایش و متوسط دستمزد روزانه کارگر "بیل‌زن زمین زراعی" کمترین افزایش را داشته‌اند.

نشاکاری بیشترین افزایش دستمزد رادر تابستان داشت

کشاورزی جزو مشاغل سخت محسوب می‌شود و درآمد پایین با وجود زحمات بالای این کار یکی از دلایل کاهش جمعیت کشاورزان در کشور شناخته می‌شود. اما کشاورزان چقدر دستمزد می‌گیرند؟ به‌صورت کلی دستمزد کارگران کشاورزی (آن‌هایی که خود زمین ندارند و کارگری می‌کنند) شامل وجه نقد بوده و در مواردی که به‌جای تمام یا قسمتی از آن غذا یا سهمی از محصول داده‌شده باشد، ارزش ریالی آن به قیمت روز پرداخت، برآورد و به وجه نقد اضافه می‌شود.

به گزارش ایانا به نقل از اتاق بازرگانی تهران، بررسی نتایج وضعیت دستمزد مشاغل بخش کشاورزی نشان می‌دهد در تابستان 1397 در خصوص دستمزد کارگران مشاغل کشاورزی، بیشترین متوسط دستمزد روزانه در میان مردان با رقم 927419 ریال به کارگر "دروگر غلات" و کمترین متوسط دستمزد روزانه به کارگر "وجین کار و تنک کار" با رقم 542759، ریال اختصاص داشته است. همچنین در بین زنان، بیشترین و کمترین دستمزد روزانه به‌مانند مردان به ترتیب به کارگر "دروگر غلات" با رقم 676355 ریال و کارگر "وجین کار و تنک کار" با رقم 413366 ریال، اختصاص دارد.  در مجموع بررسی‌های انجام‌شده در بین 7 شغل اصلی در حوزه کشاورزی نشان می‌دهد که مردان در تابستان 97 به‌صورت کلی روزانه حدود 64 هزار تومان حقوق گرفته‌اند. همچنین در همین دوره زمانی زنان کشاورز هم به‌صورت میانگین در کل کشور روزانه 49 هزار و 500 تومان درآمد دارند که حدود 15 هزار تومان کمتر از دستمزد مردان کشاورز است.

با توجه به درصد تغییرات متوسط دستمزد روزانه مردان کارگر در تابستان 1397 نسبت به فصل مشابه سال قبل، مشاهده می‌شود که متوسط دستمزد روزانه کارگر "نشاکار" بیشترین افزایش و متوسط دستمزد روزانه کارگر "بیل‌زن زمین زراعی" کمترین افزایش را داشته‌اند، این در حالی است که بیشترین افزایش در متوسط دستمزد روزانه کارگران زن در تابستان 1397 نسبت به فصل مشابه سال قبل، مربوط به کارگر "نشاکار" . در تابستان 1397، متوسط دستمزد روزانه در تمامی مشاغل منتخب کشاورزی مردان وزنان نسبت به فصل مشابه سال قبل، افزایش ‌یافته است. با توجه به متوسط دستمزد مشاغل منتخب کشاورزی در استان‌های کشور در تابستان 1397 ، بالاترین دستمزد برای مردان مربوط به کارگر "دروگر غلات" در استان گیلان با دستمزد 1247603 ریال و پایین‌ترین دستمزد مربوط به کارگر "بیل‌زن باغ" در استان خراسان رضوی با دستمزد 350000، ریال بوده است.

با توجه به متوسط دستمزد مشاغل منتخب کشاورزی در استان‌های کشور در تابستان 1397، بالاترین دستمزد برای مردان مربوط به کارگر "دروگر غلات" در استان گیلان با دستمزد 1247603 ریال و پایین‌ترین دستمزد مربوط به کارگر "بیل‌زن باغ" در استان خراسان رضوی با دستمزد 350000، ریال بوده است. از سوی دیگر در تابستان 1397، بالاترین و پایین‌ترین دستمزد برای زنان در بین استان‌های کشور به ترتیب مربوط به کارگر "دروگر غلات" در استان گیلان با دستمزد 1084467 ریال و کارگر "میوه‌چین" در استان گلستان با دستمزد 285276ریال، بوده است. بررسی شکاف جنسیتی دستمزد در تابستان 1397،نشان می‌دهد بیشترین شکاف به‌مانند تابستان 1396 به کارگر "نشاکار" تعلق داشته است. از سوی دیگر کمترین شکاف جنسیتی دستمزد در تابستان 1397 ،به کارگر "وجین کار رو تنک کار" اختصاص داشته. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شکاف جنسیتی دستمزد در تابستان 1397، در تمامی مشاغل منتخب بخش کشاورزی در مناطق روستایی به‌جز کارگر "میوه‌چین"، نسبت به تابستان 1396 ،افزایش داشته است که بیشترین افزایش شکاف مذکور در تابستان 1397 نسبت به تابستان 1396 ،مربوط به کارگر "دروگر غلات"، بوده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید