Iranian Agriculture News Agency

مرکز آمار:

ایانا- اقتصاد: شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در آبان ماه ٧ درصد است که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

شکاف تورمی یک درصد افزایش یافت

در آبان ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل تورم برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ١٤٧,٨ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٦ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذربایجان شرقی با ٤.٣ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان همدان با ١.٤ درصد افزایش است.

به گزارش ایانا به نقل از مرکز آمار ایران، درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٤,٩ درصد بود. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان وبلوچستان (٤٢.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٢٨.٨ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان سیستان وبلوچستان  به طور متوسط ٧.٧ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان کرمان به طور متوسط ٦.١ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آبان ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کشور به عدد ١٥.٦ درصد رسید.

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (١٩.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (١٢.٢ درصد) بوده، همچنین شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در آبان ماه ٧ درصد است که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید