Iranian Agriculture News Agency

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب‌ منطقه‌ای تهران:

ایانا- اقتصاد: متوسط بارش آبان‌ماه محدوده عملکرد استان تهران به بیش از 55.6 میلیمتر رسیده است که نسبت به بارندگی 0.6 میلیمتر سال گذشته و 30.1 میلیمتری متوسط بلند مدت با افزایش چشمگیری مواجه بوده‌ است.

بارندگی‌های آبان‌ماه استان تهران به 55 میلی‌متر رسید

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: با وجود رشد نزولات جوی استان در طی دو ماه اخیر همچنان آثار کمبود بارش‌ها و منابع سال آبی گذشته پا برجاست بنابراین بهره‌برداری بهینه از منابع آب سطحی و زیرزمینی و خودداری از مصارف بی‌رویه کماکان مورد تاکید می‌باشد.

به‌ گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، حسن برنا افزود: متوسط بارش آبان‌ماه محدوده عملکرد استان تهران به بیش از 55.6 میلیمتر رسیده است که نسبت به بارندگی 0.6 میلیمتر سال گذشته و 30.1 میلیمتری متوسط بلند مدت با افزایش چشمگیری مواجه بوده‌ایم.

او ادامه داد: بیشترین بارش در آبان‌ماه مربوط به ایستگاه باران‌سنجی امام زاده با مقدار 153.5 میلیمتر و کمترین بارش مربوط به ایستگاه باقرآباد ورامین با مقدار 17.8 میلیمتر است.

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه‌ای تهران با بیان اینکه میزان بارندگی محدوده عملکرد استان تهران از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه 97) تاکنون حدود 82.7 میلیمتر بوده است، تصریح کرد:  این میزان در مقایسه بامقدار 11.6 میلیمترسال گذشته ومقدار 39.4 میلیمتر متوسط بلند مدت به ترتیب افزایش 610 و 110 درصدی را نشان می‌دهد.

برنا تصریح کرد: در اکثر ایستگاه‌های بارانسنجی مبناء در حوزه عملکرد استان تهران ریزش‌ها با توجه به گذشت حدود دو ماه از سال آبی جدید با توزیع مناسب بوده که در برخی ایستگاه‌ها به صورت برف  می باشد که اوج ریزش‌های برفی در روزهای 21 لغایت 25 آبان ماه بوده است.

او یادآور شد: حداکثر ارتفاع برف مربوط به ایستگاه بارانسنجی مبناء لار- پلور با  مجموع ارتفاع 33 سانتیمتر است که در برخی ایستگاه‌های دیگر با توجه به شرایط اقلیمی از میزان کمتری برخوردار هستند.

برنا خاطر نشان کرد: با توجه به بارش جوی درآبان ماه سال جاری در مقایسه با بارش در آبان‌ماه گذشته و بلند مدت که از رشد نسبتا خوبی برخوردار بوده است توجه به این نکته که آثار کمبود بارش و منابع در سال آبی گذشته پا برجاست و ذخیره آبی همچنان در وضعیت مطمئن  نیست، لذا بهره برداری بهینه از منابع آب سطحی و زیرزمینی و خود داری از مصارف بی رویه به دلیل کمبود ذخایر منابع آبی کماکان مورد توصیه و تاکید است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید