Iranian Agriculture News Agency

ارتفاع ریزش‌های جوی به 48.3 میلیمتر رسید

ایانا- اقتصاد: مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۲۴.۷ میلیمتر) ۹۵.۵ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته( ۱۲.۳ میلیمتر) ۲۹۲.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

افزایش 292 درصدی بارندگی‌ها

هفته، آفتابی آغاز شد. پس از چند روز بارندگی که خوشحالی و خبر از پاییز پر بارش داشت، آفتاب بار دیگر به آسمان لبخند زد. بارش‌های روزهای اخیر، ارتفاع کل ریزش‌های جوی از ابتدای مهرماه تا عصر دیروز را به 48.3 میلیمتر رساند. حجمی که خبر از افزایش 292.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت.

به گزارش ایانا، گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران حالی از آن است که ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر تا ۲۵ آبان سال آبی ۹۸-۹۷ بالغ بر ۴۸.۳ میلیمتر بوده. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۲۴.۷ میلیمتر) ۹۵.۵ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته( ۱۲.۳ میلیمتر) ۲۹۲.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا ۲۵ آبان معادل ۷۹.۶ میلیارد مترمکعب بوده است.

بارشها تا 25 آبان

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید