Iranian Agriculture News Agency

در جلسه صبحانه کاری اتاق تعاون عنوان شد

بر أساس برنامه أصل ٤٤ و برنامه پنجم سندی در بخش تعاونی با همکاری وزارت جهادکشاورزی،اتاق تعاون ایران،وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تصویب شد که بر أساس آن ٥٠درصد از اراضی قائل احیا باید در اختیار تعاونی ها قرار بگیرد که متاسفانه محقق نشد

مهمترین بخش فعالیت تعاونی ها در بخش کشاورزی است

در صبحانه کاری صبح امروز وزیر جهادکشاورزی با رئیس اتاق تعاون ایران، اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون و همچنین فعالان حوزه کشاورزی بخش تعاون مهمترین دغدغه های این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

در این برنامه بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه تعاون  در کنار بخش دولتی و خصوصی  در بخش های مختلف کشاورزی و صنعت و سایر حوزه ها فعالیت مَی کند،گفت: البته مهمترین  بخش فعالیت تعاونی ها در بخش کشاورزی است.

او با تاکید به اینکه بر أساس احکام برنامه پنجم باید سهم تعاونی ها در اقتصاد به ٢٥ درصد برسد،افزود: متاسفانه این مهم محقق نشده و برای إجرائی شدن آن باید ٦٥درصدتولیدات کشاورزی در تعاونی ها صورت گیرد.

عبدالهی افزود: بر أساس برنامه أصل ٤٤ و برنامه پنجم سندی در بخش تعاونی  با همکاری وزارت جهادکشاورزی،اتاق تعاون ایران،وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تصویب شد که بر أساس آن ٥٠درصد از اراضی قائل احیا باید در اختیار تعاونی ها قرار بگیرد که متاسفانه محقق نشد

او در بخش دیگری از صحبت های خود به موازی بودن اتحادیه ها و انجمن ها اشاره کرد و گفت:در حال حاضر ٢٥هزار تعاونی فعال در حوزه کشاورزی در قالب١٩اتحادیه فعال است.

رئیس اتاق تعاون ایران در پایان از وزیر جهاد کشاورزی درخواست کرد تا بر أساس ماده ٧٩ قانون بخش تعاون از تعاونی های روستایی و سایر تعاونی ها حمایت های یکسانی به عمل آید

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید