Iranian Agriculture News Agency

نماینده دفتر سرمایه گذاری سازمان جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی

در سال ۹۷ ارزش پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی به یک میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار رسیده است.

سرمایه‌گذاری 370 میلیون دلاری در بخش دام و طیور

 

در حوزه دام و طیور و خوراک دام در کل امار سرمایه‌گذاری خارجی در حدود ۳۷۰ میلیون دلار مجوز صادر شده است.

حسین کاوند نماینده دفتر سرمایه گذاری سازمان جذب سرمایه گذاری‌های خارجی در نشست معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری در صنعت خوراک دام ایران در ارتباط با میزان  سرمایه‌گذاری خارجی و تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری بخش خارجی در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ را به این شرح اعلام کرد: در سال ۹۲ تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی ۵۵ طرح بوده که ارزش این سرمایه‌گذاری ها یک میلیارد و۵۰۰ میلیون دلار بوده است. میزان سرمایه گذاری ها در سال ۹۳ به۴۰ طرح می‌رسد و در سال۹۴ این پروژه ها به ۶۵ طرح و با ارزش ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار و در سال۹۵ این تعداد به ۱۳۸ طرح و ارزش ۱۰ میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار می‌رسد. در ۹۶ تعداد طرح‌ها ۸۰ پروژه و ارزش این پروژه‌ها ۱۰ میلیارد و ۷۳۰میلیون دلار بوده است و در سال ۹۷ ارزش این پروژه‌ها به یک میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار رسیده است.

او ادامه داد: در حوزه دام و طیور و خوراک دام در کل امار سرمایه گذاری خارجی در حدود ۳۷۰میلیون دلار مجوز صادر شده است و  در۶ ماهه نخست سال۹۷ نیز ۱۴ طرح به ارزش ۱۰ میلیون دلار تصویب شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید