Iranian Agriculture News Agency

حجم بارش‌ها به 61.307 میلیارد متر مکعب رسید

ایانا- اقتصاد: مقدار بارندگی‌ها نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت ( ۲۱.۹ میلیمتر) ۶۹.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین حجم بارش اول مهر تا ۲۱ آبان معادل ۶۱.۳۰۷ میلیارد مترمکعب بوده است.

 

ارتفاع کل ریزش‌های جوی در پاییز امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد 204.9 درصدی را ثبت کرد.

به گزارش ایانا، آخرین آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران از ریزش‌های جوی حکایت از آن دارد که ارتفاع کل ریزش‌ها به 37.2 میلیمتر رسیده. این میزان بارش از ابتدای مهرماه تا 21 آبان‌ماه سال آبی 98-97 ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 204.9 درصد افزایش داشته است.

مقدار بارندگی‌ها نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت ( ۲۱.۹ میلیمتر) ۶۹.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین حجم بارش اول مهر تا ۲۱ آبان معادل ۶۱.۳۰۷ میلیارد مترمکعب بوده است.

جدول بارشها تا 21 آبان

انتهای پیام