Iranian Agriculture News Agency

نماگرهای اقتصادی سه ماهه نخست 97 منتشر شد

ایانا-کشاورزی: شاخص کل بهای کالاهای صادراتی در سه ماهه نخست سال 97 حدود 28.5 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 67.5 درصد رشد را نشان می‌دهد

ارزش افزوده 354 هزار میلیارد ریالی بخش کشاورزی

نماگرهای اقتصادی سه ماهه نخست سال 97 منتشر شد. نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ بیکاری سه ماهه نخست سال حدود 12.1 درصد بوده که فقط نرخ بیکاری روستایی حدود 7.9 درصد بوده است. در بخش دیگری از این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی با نفت 1.8 درصد و بدون نفت 0.7 درصد بوده است.

تغییرات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی یا همان تورم نشان می‌دهد نرخ تورم یکساله منتهی به خرداد سال 97 حدود 9.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 13.7 است.

به گزارش ایانا تولید ناخالص داخلی در سه ماهه نخست سال 97 حدود 3988 هزار میلیارد ریال (398.8 هزار میلیارد تومان) است.

شاخص بهای تولید در بهار سال 97 حدود 3.8 درصد بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (سه ماهه نخست 96) حدود 14.6 درصد رشد داشته است. در بخش شاخص بهای تولید کننده، گروه جنگلداری، کشاورزی و ماهیگیری حدود 1.6 درصد بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 12.2 افزایش داشته و در گروه صنعت حدود 5.2 بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18.8 رشد داشته است.

در همین بازه زمانی شاخص بهای تولید کننده در گروه خدمات حدود 3.1 که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 10 درصد رشد داشته است.

اما نکته مهمتر ارزش افزوده ایجاد شده در بخش‌های مختلف اقتصادی است. بیشترین سهم و میزان ارزش افزوده در بخش خدمات با 2135 میلیارد ریال (53.5 درصد) ایجاد شده است. پس از آن بخش صنایع و معادن (با توجه به وجود دو زیربخش صنعت و معدن، ساختمان) با 814 هزار میلیارد ریال (20.4 درصد) است.

پس از آن بخش نفت با 781 هزار میلیارد ریال (19.6 درصد) و بخش کشاورزی نیز 354 هزار میلیارد ریال ارزش افزوده (8.9 درصد) در سه ماهه نخست سال 97 ایجاد کرده‌اند.

نکته مهم دیگر اینکه شاخص کل بهای کالاهای صادراتی در سه ماهه نخست سال 97 حدود 28.5 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 67.5 درصد رشد را نشان می‌دهد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید