Iranian Agriculture News Agency

مرکز آمار:

ایانا- اقتصاد: از ٩٦١٣٧٧ نفر جمعیت ١٠ ساله و بیشتر در جامعه عشایری، ٧١٣٤٢٥ نفر (معادل ٧٤,٢ درصد) را جمعیت فعال تشکیل می‌دهند.

74 درصد جمعیت عشایر کشور فعال هستند

طبق نتایج حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩٥، جمعیت کشور ٧٩٩٢٦٢٧٠ نفر بوده است که ٢٦ درصد در نقاط روستایی سکونت داشتند.

به گزارش ایانا به نقل از مرکز آمار ایران، به مناسبت  ١٥ مهر روز روزستا و عشایر،‌ دفتر کشاورزی مرکز آمار ایران اعلام کرد:‌

اولین سرشماری کشاورزی ایران در سال ١٣٥٢ فقط در نقاط روستایی اجرا شد و پس از آن در سال‌های ١٣٦٧، ١٣٧٢ و ١٣٨٢ سرشماری کشاورزی به صورت عمومی (نقاط شهری و روستایی) به مرحله اجرا درآمد. سرشماری عمومی کشاورزی ١٣٩٣ چهارمین سرشماری عمومی کشاورزی کشور بود که مهرماه آن سال به مرحله اجرا درآمد که در این سرشماری بیش از ٤ میلیون بهره‌بردار کشاورزی در سطح کشور سرشماری شده‌اند که سهم بهره‌برداران روستایی ٨٧ درصد بوده است.

طبق نتایج حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٩٥، جمعیت کشور ٧٩٩٢٦٢٧٠ نفر بوده است که ٢٦ درصد در نقاط روستایی سکونت داشتند.

مساحت اراضی کشاورزی کشور ١٦,٥ میلیون هکتار می‌باشد که ٩٢ درصد در مناطق روستایی است. همچنین مساحت اراضی زراعی کشور ١٤.٧ میلیون هکتار که ٩٣ درصد در مناطق روستایی و اراضی باغی١.٨ میلیون هکتار می‌باشد که ٨٩ درصد آن در نقاط روستایی واقع شده است.

همچنین جامعه عشایر کوچنده ایران شامل ١٠٢ ایل و ٥٩٧ طایفه مستقل است. از نظر تعداد جمعیت، ایل‌های بختیاری، قشقایی و ایلسون (شاهسون) بزرگ‌ترین و مهم‌ترین ایلات کشور هستند.

جامعه عشایر کوچنده کشور از ٢١٢٦٦٠ خانوار با جمعیت ١١٨٦٨٣٠ نفر تشکیل شده است. ٥١,٣ درصد افراد این جامعه را مردان و بقیه را زنان تشکیل می‌دهند. ٦٣ درصد افراد ٦ ساله و بیشتر جامعه عشایر کوچنده باسواد و بقیه بی‌سوادند. نرخ باسوادی در مردان ٧٠.٩ درصد و در زنان ٥٤.٨ درصد است.

از ٩٦١٣٧٧ نفر جمعیت ١٠ ساله و بیشتر در جامعه عشایری، ٧١٣٤٢٥ نفر (معادل ٧٤,٢ درصد) را جمعیت فعال تشکیل می‌دهند.

امرار معاش عشایر کوچنده وابسته به فعالیت دامداری است و اصلی‌ترین هدف آن‌ها از کوچ نیز استفاده از منابع طبیعی برای چرای دام‌ها است.

هر چند جمعیت عشایر کوچنده نسبت به کل جمعیت کشور بسیار کم است اما این جامعه با بهره‌گیری از ٢٨ درصد مراتع کشور، ٣٠ درصد دام سبک (٢٢ میلیون رأس گوسفند و بره و بز و بزغاله) و ٤ درصد دام سنگین (٣٠٥ هزار رأس گاو و گاومیش و شتر) را در اختیار داشته و حدود ٢٥ درصد گوشت قرمز کشور (١٩٠ هزار تن) را تولید می‌کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید