Iranian Agriculture News Agency

اتاق بازرگانی تهران:

ایانا- اقتصاد: بر اساس اطلاعات مربوط به عملکرد بودجه در فصل نخست 1397، درآمد دولت از محل عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور معادل 200 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1396 تقریباً 2.5 برابر شده است.

افزایش 2.5 برابری درآمد دولت از عوارض خروج مسافران

افزایش عوارض خروج از کشور مسافران در قانون بودجه امسال، افزایش درآمد دولت را با خود به همراه آورد.

به گزارش ایانا به نقل از اتاق بازرگانی تهران، طبق قانون بودجه در سال 1397 عوارض خروج گردشگر از از مرز هوایی کشور از حداکثر 75 هزار تومان در سال 1396 به حداقل 220 هزار تومان به شرح جدول 1 در سال 1397 افزایش یافت. (جدول 1) به عبارتی این نرخ حداقل 2.8 برابر شده است.

جدول 1

از یک سو، بر اساس اطلاعات مربوط به عملکرد بودجه در فصل نخست 1397، درآمد دولت از محل عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور معادل 200 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال 1396 تقریباً 2.5 برابر شده است.

از سوی دیگر، با فرض ثابت درنظر گرفتن تعداد گردشگران خروجی در قانون مصوب بودجه، انتظار می رود که درآمد دولت از این محل طی سه ماهه نخست سال 1397، حداقل حدود 3 برابر شده باشد (نسبت 220 هزار تومان به 75 هزار تومان) که طبق گزارش بودجه 2.5 برابر شده است.

یعنی برخلاف تصور عموم که نرخ ارز مسافری 4200 تومانی باعث شده تعداد سفرهای خارجی گردشگران افزایش یابد، بررسی آمار مذکور نشان می‌دهد تعداد گردشگران خروجی افزایش پیدا نکرده، بلکه کاهش داشته است.

آمار ورود مسافران ایرانی به کشور ترکیه نیز موئد مطلب فوق است. بر اساس اطالعات وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، تعداد مسافران خارجی ورودی به ترکیه از ایران طی سه ماهه آوریل تا ژوئن (تقریباً معادل فروردین تا خرداد 1397)، حدود 404 هزار نفر بوده و 21 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

جدول 2

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید