Iranian Agriculture News Agency

گزیده آمارهای بانک مرکزی حکایت کرد

ایانا- اقتصاد: بیشترین میزان رشد مربوط به مالیات اخذ شده از واردات بوده که با 104.8 درصد رشد از 18 هزار میلیارد ریال در سال 96 به 36.6 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسیده است. مالیات بر واردات نیز در سه ماهه نخست سال 97 نسبت به سه ماهه سال 96 حدود 39.9 درصد رشد داشته است

رشد 104 درصدی درآمد دولت از واردات

در بخش درآمدهای دولت، مالیات مهمترین بخش را تشکیل می‌دهد هرچند که بیشترین حجم درآمد دولت از فروش نفت و مالیات بر برآمده از بخش نفت (شرکت‌ها و محوصات نفتی و...) است. در حال حاضر تور مالیاتی نتوانسته به انداز کافی درآمد کافی برای دولت به دست بیاورد. در سه ماهه نخست امسال دولت از جمع کل مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم حدود 225.9 هزار میلیارد ریال درآمد حاصل کرده که این درآمد نسبت به سه ماهه نخست سال 96 حدود 24.2 درصد رشد داشته است.

به گزارش ایانا، در بخش مالیات‌های مستقیم جمع کل مالیات‌های اخذ شده حدود 91 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سه ماهه نخست سال 96 حدود منفی 2.7 درصد کاهش داشته است. بیشترین میزان مالیات اخذ شده در این بخش مربوط به مالیات بردرامد بوده که در سه ماهه نخست سال (عملکرد)  حدود 42.3 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به همین مدت در سال 96 حدود 44.6 درصد رشد داشته است.

پس از این بخش مالیات اشخاص حقوقی بیشترین میزان را به خود اختصاص داده که 41.6 درصد بوده که نسبت به همین مدت درسال گذشته حدود 14.6 درصد کاهش داشته است.

در بخش مالیات‌های غیرمستقیم کل مالیات اخذ شده در سه ماهه نخست سال 97 حدود 134.9 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به همین مدت در سال 96 حدود 52.7 درصد رشد داشته است.

بیشترین میزان رشد مربوط به مالیات اخذ شده از واردات بوده که با 104.8 درصد رشد از 18 هزار میلیارد ریال در سال 96 به 36.6 هزار میلیارد تومان در سال 97 رسیده است. مالیات بر واردات نیز در سه ماهه نخست سال 97 نسبت به سه ماهه سال 96 حدود 39.9 درصد رشد داشته است. در واقع دولت تا پایان خرداد 97 حدود 98 هزار میلیارد ریال از کالا و خدمات مالیات اخذ کرده است.

نقدینگی در دست مردم 

برخی از کارشناسان تغییرات قیمت ارز و بسیاری اتفاق‌ها در حوزه و ارزی کشور را به افزایش حجم نقدینگی در سال‌های اخیر مرتبط می‌دانند. همچنین بسیاری از معضلات یکباره اقتصادی که در سال‌های اخیر بروز کرده حاصل همین افزایش نقدینگی و نااطمینانی‌های متعدد در فضای اقتصادی کشور می‌دانند.

به گزارش ایانا براساس آخرین گزیده آمارهای اقتصای بانک مرکزی کل حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان خرداد 97 حدود 4060 هزار میلیارد ریال است که این مقدار در سال 97 نسبت به خرداد سال 96 حدود 19.4 درصد افزایش داشته است.

اجزای اسکناس و مسکوک شامل پول، شبه پول و نقدینگی است. بخش پول در خرداد 97 حجم پول حدود 20595 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به خرداد سال 96 حدود 25 درصد رشد داشته است.

در بخش شبه پول در خرداد 97 حجم این بخش به حدود 137680 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به خرداد سال 96 حدود 19.7 درصد رشد داشته است.

در بخش نقدینگی میزان رشد بسیار چشم‌گیر بوده است. حجم نقدینگی در پایان خرداد سال 97 حدود 158.275 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به خرداد سال 96 حدود 20.4 درصد افزایش داشته است.

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید