Iranian Agriculture News Agency

گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در نخستین ماه تابستان

ایانا- اقتصاد: در تیرماه سال جاری، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 13.5 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.2 و 7 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 69.7 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 7.1 و 54.2 درصد افزایش یافته است.

معاملات کاهش یافت؛ قیمت‌ها بالا رفت

در نخستین ماه تابستان، معامله در بازار مسکن کاهش اما قیمت ها افزایش پیدا کرد. این گزارش بانک مرکزی ایران از تحولات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه سال 1397 است که بنا بر اعلام این بانک برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور بوده.

به گزارش ایانا، در گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در تیرماه سال جاری، اشاره شده که تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 13.5 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.2 و 7 درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 69.7 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 7.1 و 54.2 درصد افزایش یافته است.

بررسی توزیع واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در تیرماه سال 1397 حاکی از آن است که از مجموع 13514 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 43.8 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با تیرماه سال قبل 2.4 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قیمت بیش از 15 سال افزوده شده است.

جدول توزیع تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب عمر بنا

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در تیرماه سال 1397 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 13.2 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 2 و 4 به ترتیب به سهم‌های 9 و 7.9 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع 71 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در تیرماه سال جاری مربوط به 10 منطقه شهر ( به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 4، 2، 10، 14، 1، 15، 8، 7 و 11) بوده و 12 منطقه باقی مانده 29 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

نمودار توزیع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در تیرماه سال 1397

تحولات قیمت مسکن

در تیرماه سال 1397، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معامله ملکی شهر تهران 69.7 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 7.1 و 54.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 5 (معادل 71.8 درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه 12 (معادل 14.8 درصد) تعلق دارد.

جدول عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

در میان مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 151.1 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 31 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. این ارقام نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 55.2 و 36.5 درصد افزایش نشان می‌دهند.

نمودار متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران

معاملات مسکن شهر تهران در چهار ماهه نخست سال 1397

در چهار ماهه نخست سال 1397، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 52.6 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 1.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 62.5 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 41.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در تیرماه سال 1397 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 30 تا 35 میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم 7.5 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی 35 تا 40 و 40 تا 45 میلیون ریال به ترتیب با سهم‌های 7 و 6.5 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته‌اند.

در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که 57.5 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (69.7 میلیون ریال) معامله شده‌اند.

نمودار توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

در تیرماه سال 1397، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش 2 تا 3 هزار میلیون ریال با اختصاص سهم 16.8 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش هزار تا دو و سه تا چهار هزار میلیون ریال نیز به ترتیب به اختصاص سهم های 15.9 و 10.6 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود 53.6 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 5 هزار میلیون ریال اختصاص داشته است.

نمودار توزیع فراوانی تعداد معاملات انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکونی

تحولات اجاره بهای مسکن

در تیرماه سال 1397 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 13.6 و 11.1 درصد رشد نشان می‌دهد.

نمودار روند رشد ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، قیمت مسکن و اجارهبها در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل

در تیرماه سال 1397 متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 69.7 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 54.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات انجام شده طی این ماه 13.5 هزار فقره بود که نسبت به تیرماه سال 1396 معادل 7 درصد کاهش دارد. در چهار ماهه نخست سال 1397 نیز تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 52.6 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 1.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 43.8 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در این ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 13.6 و 11.1 درصد رشد نشان می‌دهد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید