Iranian Agriculture News Agency

اختصاص 680 میلیارد ریال اعتبار برای طرح های زیربنایی در سال 96

ایانا- اقتصاد: از اعتبار اختصاص یافته، 368 میلیارد ریال از منابع عمومی (اسناد خزانه اسلامی)، 300 میلیارد ریال حقوق دولتی و 12 میلیارد ریال از منابع داخلی به طرح زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی اختصاص داده شد.

530 میلیارد ریال به طرح‌ها پرداخت شد

مجری طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی گفت: سال 96، بیش از 680 میلیارد ریال اعتبار برای طرح های زیربنایی اختصاص یافت.

به گزارش ایانا به نقل از شاتا، رامین بهمنی با بیان این مطلب اظهار داشت: از اعتبار اختصاص یافته، 368 میلیارد ریال از منابع عمومی (اسناد خزانه اسلامی)، 300 میلیارد ریال حقوق دولتی و 12 میلیارد ریال از منابع داخلی به طرح زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی اختصاص داده شد.

او ادامه داد: طی سال گذشته، از اعتبار تخصیص داده شده مبلغ 530 میلیارد ریال به مشاوران و پیمانکاران طرح پرداخت شد.

مجری طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی با اشاره به برنامه های سال 97 این طرح تصریح کرد: در بخش راه سازی، کار مطالعات 13 پروژه (182 کیلومتر) جدید انجام خواهد شد و 6 پروژه (63 کیلومتر) نیز اجرا می شود.

او افزود: در بخش برق رسانی نیز 2 پروژه (52 کیلومتر) وارد فاز مطالعاتی می شود و 3 پروژه (104 کیلومتر) به اجرا می رسد.

بهمنی گفت: برای اجرای پروژه های راه سازی و برق رسانی به معادن در سال 97، حدود 690 میلیارد ریال نیاز است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید