Iranian Agriculture News Agency

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

بازار ثانویه کنونی همان بازار سنتى و فیزیکى است

ایانا- اقتصاد: بازارى که براساس عرضه و تقاضا شکل نگیرد بیشتر راهکارى براى فرار از یک مخمصه است که اگر موفقتى هم در آن حاصل شود موقت و بسیار ناپایدار است

راهکاری موقت به نام بازار ثانویه ارز

صحبت‌ها و موضوعاتى که این اواخر در مورد بازار ثانویه خرید و فروش ارز  مطرح شده بیش از هر زمانى ابهام را در بازار ارز بیشتر کرده است. اینکه قیمتى جز  قیمت ٤٢٠٠ تومانى بر تابلوها و سایت‌هاى اعلام نرخ ارز  وجود ندارد،  اما به یکباره اعلام مى‌شود ارز به خصوص دلار براى واردکنندگان به شیوه‌اى خاص و با قیمتى غیر از ٤٢٠٠ تومان قابل خرید و فروش است عمق این ابهام را بیشتر کرد. چراکه پیش از این صحبت‌هاى بسیار جدى و مستدلى در مورد ایجاد بازار مشتقات ارزى یا بورس ارز  مطرح شده بود اما به نظر مى‌رسد بیشتر فعالان بازار سرمایه ثانویه از این بازار و ارتباطش با بازار مشتقات ارزى اطلاع دقیقى ندارند.  

حمیدمیرمعینى کارشناس بازار سرمایه در مورد عملکرد بازار ثانویه ارز و تاثیرش در بازار کنونی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادى ایانا مى‌گوید: بازارى امروز به عنوان بازار ثانویه ارز معرفى کرده‌اند، شباهت زیادى به بازار واقعى ندارد. بازار یعنى دسترسى به کالا آزاد باشد، همه افراد نیز به آن به طور یکسان دسترسى داشته باشند. به همین دلیل براى بازار باید ساختارى تعریف و برنامه‌ریزى شود که بتواند این دسترسى را فراهم کند.

او اضافه مى‌کند: بازارها و به خصوص بورس نظم مشخص و شفاف دارند که قیمت در آن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین مى‌شود و همه به این بازار دسترسى دارند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بازارى که امروز به عنوان بازار ثانویه ارز اعلام شده یک بازار کامل نیست، توضیح مى‌دهد: بازار فعلى بر اساس عرضه و تقاضا شکل نگرفته، عمیق نیست و محدودیت‌هاى فراوانى دارد. مهمترین چالش و ابهام چنین شیوه‌اى نیز همان نحوه تعیین قیمت است و اینکه دسترسی آن بسیار محدود و به طور کامل مشخص نیست.

میرمعینى که با اشاره به اینکه بازار ثانویه ارز کنونى بیشتر  یک راهکار موقت است، مى‌گوید: بازارى که براساس عرضه و تقاضا شکل نگیرد بیشتر راهکارى براى فرار از یک مخمصه است که اگر موفقیتی هم در آن حاصل شود موقت و بسیار ناپایدار است. در این بازار  میزان عرضه و تقاضایش مشخص نیست و از همه مهمتر اینکه بازار تشکیل شده نیاز فعالان و متقاضیان ارز را به هیچ وجه برطرف نکرده است.

او یادآوری مى‌کند: این بازار ابهام‌هاى دیگرى نیز دارد. مشخص نیست تا چه سقفى و چطور در اختیار متقاضیان قرار مى‌گیرد.  وضع و اخذ مالیات از این معاملات هنوز  در ابهام است. این ابهام زمانى تشدید مى‌شود که موضوع توافقى بودن خرید و فروش مطرح مى‌شود. اما به نظر مى‌رسد که در حال حاضر بانک مرکزى براى کنترل قیمت ارز چاره‌اى جز این ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه در مورد بازار مشتقه ارز  یا همان بورس ارز مى‌گوید: چیزى که به عنوان بورس ارز مطرح شد، سازوکارى به طور کامل مشخص داشت -و دارد-  و از  تمامى ابزارهاى موجود براى کاهش ریسک و تعیین قیمت منصفانه بهره مى‌گیرد، اما بازار فعلى هیچ کدام از این مشخصات را ندارد.

او اضافه مى‌کند: به نظر مى‌رسد بازارى که امروز از آن به عنوان بازار ثانویه یاد مى‌شود، بیشتر بازار سنتى قبل بوده و فقط اسم آن عوض شده است. در واقع بازار همان بازار معامله فیزیکى ارز است و مشکل خاصى را حل نمى‌کند. ضمن آنکه تاثیرى بر تحولات و قیمت ارز ندارد و دسترسى به ارز و کنترل قیمت را بهتر نمى‌کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید