Iranian Agriculture News Agency

نماینده کارگری شورای عالی کار:

میان رقم پیشنهادی نمایندگان کارگری و کارفرمایی اختلاف وجود دارد

جلسات مزد از سر گرفته شد. پس از آنکه اعتراضات تیم کارگری و کارفرمایی به تصمیم دولت برای واریز منابع تامین اجتماعی به خزانه جلسات مزد را تعطیل کرده بود، کوتاه آمدن دولت از این تصمیم باعث شد تا جلسات بار دیگر از سر گرفته شود.

هنوز رقمی برای افزایش مزد پیشنهاد نشده است

در اولین جلسه کارگروه‌های مزدی، طرف کارگری و کارفرمایی بر سر تعیین سبد معیشت در سال 1396 به بحث پرداختند. هرچند در این جلسه رقم نهایی به تصویب نرسید ولی با توجه به اینکه رقم مصوب سال دو میلیون و 489 هزار تومان بوده و رقم تورم امسال نیز حدود 10 درصد است، برآورد میشود رقم امسال حدود 250 هزار تومان بیش از سال گذشته باشد.

از سوی دیگر اعتراضات کارگری در روزهای گذشته سبب افزایش حساسیت جلسات مزدی نیز شده است و برگزار نشدن جلسات در چند هفته گذشته مزید بر علت شده تا مزد 97 تبدیل به یکی از مسائل چالش‌برانگیز این روزهای کشور  شود. این میان کارگران خواهان مزدی هستند که مطابق قانون باشد. بر طبق ماده 41 قانون کار، حداقل مزد باید به‌اندازه‌ای باشد تا هزینه‌های زندگی یک خانواده را تأمین کند اما دستمزد 930 هزار تومان فاصله زیادی با حداقل معیشت دو میلیون و 489 هزارتومانی دارد. البته کارفرمایان این فاصله را کتمان نمی‌کنند اما مدعی هستند که شرایط بد اقتصادی کشور اجازه پرداخت مزد کافی به آن‌ها را نمی‌دهد و این امر می‌تواند منجر به تعطیلی کارخانه‌ها شود.

در همین رابطه علی خدایی نماینده کارگری شورای عالی مزد در گفتگو با ایانا در رابطه با جلسات این دور شورای عالی کار گفت: «در جلسات برگزار شده میان رقم پیشنهادی نمایندگان کارگری و کارفرمایی اختلافی وجود دارد که قطعا در جلسات آینده حل خواهد شد.»

او در مورد تعیین حداقل مزد سال 1397 گفت: «ما هنوز رقمی را به‌صورت پیشنهاد مطرح نکردیم، کارفرمایان نیز چنین نکردند. این میان ارقامی که در رسانه‌ها مطرح‌شده تنها گمانه‌زنی‌های فردی است زیرا تاکنون در جلسات هنوز کسی نظر خود را در رابطه با رقم دستمزد سال 97 مطرح نکرده است.»

نماینده کارگری شورای عالی مزد با اشاره به توان‌ بخش کارگری این شورا، گفت:« کارگران نهایتاً یک‌سوم شورای عالی مزد را تشکیل می‌دهند و به همین دلیل ساختار به‌گونه‌ای است که ما نمی‌توانیم خواسته‌های خود را تحمیل کنیم. ما تنها با این انگیزه وارد جلسات می‌شویم که به قول یکی از دوستان بتوانیم از خلل و فرج موجود استفاده کنیم و بیشترین امتیازات ممکن را برای کارگران به دست آوریم. درهرحال هنگامی‌که ساختار امیدوارکننده نیست، قطعا نمیتوان همه مطالبات پاسخ داد. با اینهمه، همدلی‌هایی که وجود دارد امیدبخش است. امیدواریم در پایان کار از این‌که توانسته‌ایم رقمی بالاتر را مصوب کنیم خوشحال باشیم.»

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید