Iranian Agriculture News Agency
  • رئیس هیات مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران:

    در حال حاضر با کمبود ورق روبه‌رو هستیم و همین مساله سبب شده قیمت قوطی در سال جاری به ۱۹۰۰تومان برسد، در حالی که در سال…

اقتصاد