Iranian Agriculture News Agency
  • ساداتی‌نژاد در سفر دولت به استان تهران خبر داد:

    وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار، افزود: با توجه به مازاد تولید تخم مرغ، مرغ، شیر خشک،…

اقتصاد کشاورزی