Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک گفت: تغییرات اقلیمی، خشکسالی ، سرمازدگی بهاره و افزایش بی‌سابقه دمای هوا در زمان تلقیح گل پسته علل کاهش تولید این محصول در شهرستان خور و بیابانک بوده است.

کاهش ۹۰ درصدی تولید پسته در خور و بیابانک

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، سید حکمت موسوی مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک گفت: تغییرات اقلیمی، خشکسالی ، سرمازدگی بهاره و افزایش بی‌سابقه دمای هوا در زمان تلقیح گل پسته علل کاهش تولید این محصول در شهرستان خور و بیابانک بوده است.

سید حکمت موسوی مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک گفت: در سال‌های محصول دهی به‌طور میانگین عملکرد باغ‌های پسته در شهرستان خوروبیابانک هزار و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار بوده و امسال این رقم به حدود ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار کاهش‌یافته است.

وی گفت: بر اساس آمار موجود از مجموع کل سطح زیر کشت پسته در این شهرستان،۸۰ درصد بارور و ۲۰درصد غیر بارور است و سالیانه ۱۰ درصد به سطح زیر کشت این محصول شهرستان افزوده می‌شود.

وی افزود: خشکسالی‌های اخیر باغ‌های پسته را دچار مشکل کرده و باعث هجوم آفات مختلف به باغ های پسته شده است.

مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک با اشاره به‌ضرورت توسعه واحد‌های فرآوری محصولات کشاورزی و پسته در این شهرستان افزود: ارزآوری، اشتغال‌زایی و مصرف بهینه آب از مواردی است که کشاورزان رغبت زیادی برای احداث باغ پسته دارند.

موسوی گفت: همچنین افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی شامل سم و کود و افزایش هزینه نگهداری، مکانیزاسیون و کارگری سبب افزایش هزینه‌های تولیدشده که نیاز است تسهیلات سرمایه در گردش کم بازده بانکی به باغداران پرداخت شود.

وی ارقام کشت‌شده در شهرستان را کله قوچی، فندقی، احمد آقایی، اکبری معرفی کرد و افزود: متوسط عملکرد پسته خشک در شهرستان هزار و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار و افت عملکرد باغات، ناشی از تاثیر سرمای دیررس بهاره است.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک محصول پسته با توجه به درآمدزایی بالا و رشد قیمتی مطلوب، اثرات مثبت و معناداری بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوار‌های پسته کار داشته است.

وی بابیان اینکه توسعه کاشت پسته در منطقه با موانع و محدودیت‌هایی نیز روبه‌رو است که از مهمترین آن‌ها می‌توان به کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، کاهش کیفیت آب آبیاری، خشکسالی و افزایش میانگین دما اشاره کرد.

موسوی با اشاره به اینکه بیش از ۹۵درصد محصول تولیدی پسته شهرستان رقم کله قوچی و فندوقی است گفت: در حال حاضر در شهرستان خور و بیابانک واحد فرآوری ضبط پسته وجود دارد که ظرفیت آن‌ها ۶۰۰ تن است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید