Iranian Agriculture News Agency

مبارزه با مگس مدیترانه‌ای در سطح دو هزار و ۵۰۰ هکتار از باغات میوه خرمالو و انار استان اصفهان در حال انجام است.

مبارزه با مگس مدیترانه‌ای در ۲۵۰۰ هکتار از باغات میوه اصفهان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان ، منصور شیشه فروش ، با اشاره به اقدامات برای کنترل آفات نباتی در مزارع و باغات استان اصفهان اظهار داشت: از آنجا که درختان گردو صرفه اقتصادی برای باغداران دارد برای مبارزه با یکی از آفات مهم درختان گردو اقدامات مهمی انجام شد.

وی افزود: در زمان برداشت محصول گردو، ۱۰ نفر دچار جراحات شدند چراکه آفت «کرم خراط» درختان گردو را از درون پوک می‌کند و کیفیت محصول باغات گردو افت پیدا کرده و موجب شکست درختان در زمان برداشت محصول می‌شود.

پیشگیری و کنترل آفات نباتی در ۷۰۰ هکتار از باغات شهرستان‌

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه ۷۰۰ هکتار از باغات شهرستان‌های خوانسار، دهاقان، چادگان و گلپایگان عملیات پیشگیری و کنترل آفات نباتی انجام شد، تصریح کرد: هرس، ردیابی، تله، سم پاشی، اصلاح و احیای باغات و سرشاخه‌ها از جمله اقدامات کنترل آفات در باغات استان اصفهان بوده است.

وی اضافه کرد: یکی از آفات نباتی مهم «مگس مدیترانه ای» است که برای مقابله با این آفت هم اقداماتی در در دو هزار و ۵۰۰ هکتار از باغات میوه اعم از خرمالو و انار در شهرستان‌های کاشان، مبارکه و مناطق مرکزی استان اصفهان در حال انجام است.

شیشه فروش با اشاره به مقابله با آفت «پروانه چوب‌خوار» به ویژه در شهرستان آران و بیدگل گفت: در ۳۰ هکتار از باغات پسته در استان اصفهان اقدامات مهمی برای مقابله با این آفت نباتی انجام شد.

مقابله با کرم سیب در ۶ هکتار از باغات سیب شهرستان سمیرم

وی با بیان اینکه در ۶ هکتار از باغات سیب در شهرستان سمیرم اقداماتی در راستای مقابله با کرم سیب انجام شده است، تصریح کرد: در ۷۰۰ هکتار از تاغزارها نیز در راستای مبارزه با موش اقداماتی شد و همچنین برای مبارزه با هجوم ملخ‌ها به ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان اصفهان نیز چاره اندیشی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان به مقابله با ۱۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی متأثر از ملخ‌ها هم گریزی زد و گفت: مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز در ۷۵ هزار هکتار اراضی گندم و جو هم از دیگر اقدامات انجام شده در استان اصفهان در راستای مبارزه با آفات است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید