Iranian Agriculture News Agency

سطح کشت دانه روغن کلزا در شهرستان شاهین شهر و میمه بیش از ۲۰۰ هکتار است که حدود ۱۸۵ هکتار آن برداشت شده است.

بیشترین برداشت از دانه های روغنی در شاهین شهر و میمه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان ، مصطفی عباسی مدیر جهاد کشاورزی شاهین شهرو میمه گفت: میانگین برداشت دانه روغنی کلزا در مزارع شهرستان سه و نیم تن در هکتار است و در چهار سال گذشته با عملکرد هفت تن در هکتار ، در مزارع نمونه رتبه اول در استان و کشور را کسب کرده ایم.

محمدیان، کارشناس ترویج جهاد کشاورزی استان گفت: هدف از کیل گیری مزارع، شناسایی کشاورزان با ظرفیت بالاست که به عنوان کشاورز نمونه و الگو انتخاب می‌شوند تا کشاورزان دیگر از تجربیات آن استفاه کنند.

بهنام نعمت اللهی، کشاورزی که امسال ۱۰ هکتار از مزارعش را زیر کشت دانه روغنی کلزا برده است، گفت: امسال توانسته ایم به طور میانگین ۸.۳۰ تا ۹ تن در هکتار برداشت کنیم.

پیش بینی می‌شود امسال، بیش از ۶۰۰ تن دانه روغنی کلزا از مزارع شهرستان برداشت و تحویل مراکز خرید تضمینی شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید