Iranian Agriculture News Agency

نحوه اجرایی کردن سند بهره‌وری آب در استان اصفهان بررسی شد.

ستاد استانی سند بهره‌وری آب کشاورزی استان اصفهان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار ایانا  در استان اصفهان، با هماهنگی کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان اصفهان اولین جلسه ستاد استانی سند بهره‌وری آب با دستور کار بحث و بررسی پیرامون سند بهره‌وری آب و نحوه اجرایی کردن آن در استان اصفهان با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، معاون تولیدات گیاهی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی مدیر آب و خاک، مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان و سایر مسئولین برگزار شد.

این جلسه در اجرای تفاهم‌نامه سند بهره‌وری آب کشاورزی فیمابین وزارت جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در کمیته راهبردی سند مذکور در جهت تشکیل کمیته استانی بهره‌وری به منظور ارتقاء بهره وری آب کشاورزی با مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی دولتی و سازمان‌های مردم نهاد با تکیه بر استفاده از فناوری‌های نوین رعایت راهبردهای اجرای برنامه‌ها و اقدامات اساسی مندرج در تفاهمنامه آغاز به کار کرد.

در این جلسه مدعوین ضمن بررسی اهداف توافقنامه و اجزای آن به بحث و بررسی در خصوص به کارگیری روش ها و اقداماتی که موجب افزایش بهره‌وری آب می‌شود، پرداختند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید