Iranian Agriculture News Agency

کارگاه آموزشی مبارزه با آفات و بیماریهای مهم درختان هسته دار و دانه داردرشهرستان گلپایگان برای باغداران برگزار شد.

کارگاه آموزشی مبارزه با آفات و بیماریهای مهم درختان هسته دار و دانه دار

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، حیدرعلی گل محمدی مدیرجهادکشاورزی شهرستان گلپایگان گفت : باافزایش سطح کشت باغات شهرستان و لزوم پیشگیری و مبارزه بهنگام با آفات و بیماریهای درختان هسته دار و دانه دار در منطقه با هماهنگی مدیریت هماهنگی ترویج استان و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ،کارگاه آموزشی مبارزه با آفات و بیماریها با حضور 84 نفر از بهره برداران ،کارشناسان و باغداران منطقه برگزار شد.

در این کارگاه درخصوص احداث اصولی و تهیه نهال سالم و انواع بیماریهای خاکزی و هوازی و روشهای پیشگیری ،مبارزه فیزیکی و بیولوژیک و  کنترل شیمیایی مطالب جامعی بیان کردند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید