Iranian Agriculture News Agency

رئیس جهادکشاورزی استان اردبیل:

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل گفت: خروجی موثر مراکز تحقیقات کشاورزی هوشمندسازی فعالیت‌های کشاورزی است.

فعالیت‌های کشاورزی هوشمند می‌شوند

به گزارش خبرنگار ایانا در اردبیل، خلیل نیکشاد افزود: لازمه رشد در بخش کشاورزی اجرای کشاورزی مدرن و دقیق و بروز است. مراکز تحقیقاتی و محققان بخش کشاورزی در کنار بخش اجرایی می‌بایست زمینه‌های کشاورزی هوشمند در استان را فراهم آورند.

به گفته نیکشاد، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کشاورزی هوشمند می‌بایست از اکنون برنامه‌ریزی شود .

نیکشاد بیان کرد:خودکارسازی سیستم کاشت -داشت وبرداشت می‌بایست در برنامه‌های کاری محققان قرار گیرد، کشوری مثل ترکیه طرح هوشمندسازی کشاورزی را در چند استان خود در محصولات گلخانه‌ای و باغات زیتون به صورت پایلوت اجرا کرده است ما نیزمی‌بایست برنامه‌ریزی کنیم تا با زمینه‌سازی کشاورزی هوشمند به راهکارهای مناسب حداکثر تولید در واحد سطح دست یابیم.

نیکشاد افزود: اجرای پروژه‌های تحقیقاتی می‌بایست کاربردی وبراساس ضرورت و نیاز بهره‌برداران طراحی و اجرا شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید