Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهران

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهران گفت: با توجه به استقبال رانندگان تراکتور، دومین دوره سه روزه آموزشی مھارتی سرویس ونگھداری تراکتور با حضور 26 نفر از رانندگان تراکتور در محل مدیریت جھاد کشاورزی این شھرستان برگزارگردید.

برگزاری دوره آموزشی مهارتی سرویس و نگخداری تراکتور در شهرستان مهران استان ایلام

حسن مرادی در گفت و گو با خبرنگار ایانا در استان ایلام اظهار داشت: در این دوره فراگیران بصورت نظری و عملی با انواع مدلھای تراکتور، نحوه سرویس ونگھداری تراکتور و ادوات آن، روش صحیح اتصال ادوات ھنگام کاشت ونحوه جلوگیری از استھلاک ماشین آلات آشنا شدند.

مرادی در پایان گفت: ھدف از برگزاری این دوره افزایش بھره وری از تراکتور و ادوات دنبال بند، کاھش ھزینه ھای تولید وپیشبرد کشاورزی به  سمت مکانیزه شدن می باشد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید