Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهادکشاورزی شهرستان البرز:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز :در سال زراعی جاری طرح کشاورزی حفاظتی در سطح 5 هزار و 387 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان اجرا شده است.

اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در اراضی شهرستان البرز

وحید یوسفلی در گفتگو با خبرنگار ایانا در قزوین افزود: از این میزان اراضی کشاورزی  3هزار و 800هکتار به زیر کشت گندم و مابقی به کشت ذرت ، جو آبی ، کلزا و  چغندر قند اختصاص دارد.

وی اظهار کرد:  ازکل سطح اجرا شده 80هکتار به روش کشت مستقیم و مابقی به شیوه کم خاکورزی انجام شده است.

یوسفلی؛ کاهش تعداد دفعات تردد تراکتور و ادوات در مزارع،کاهش میزان مصرف بذر،کاهش آب مصرفی و میزان مصرف سموم علفکش و آفت کش و افزایش ماده آلی خاک را ازمهمترین مزایای طرح کشاورزی حفاظتی ذکر کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید