Iranian Agriculture News Agency

رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

رئیس سازمان جهادکشاورزی فارس، پرداخت سریعترغرامت کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی، به ویژه کشاورزان حوزه سد درودزن که به لحاظ معیشتی دچار آسیب شده‌اند را خواستارشد.

پرداخت غرامت کشاورزان حوزه سد درودزن در اولویت قرارگیرد

به گزارش خبرنگار ایانا در شیراز، محمدمهدی قاسمی، در نشست ستاد بیمه کشاورزی این استان با بیان این‌که برخی از کشاورزان پیشنهاد تهاتر غرامت بیمه با سم،کود، بذر و...دارند، گفت: این درخواست به دلیل نداشتن حداقل سرمایه به منظور شروع کشت وکار جدید بوده که پرداخت سریع غرامت بیمه به کشاورزانی که به لحاظ درآمدی دچار آسیب شدند، در کشت بهاره و یا کشت پاییزه تاخیری کمک خواهد بود.

او تصریح کرد: ستاد بیمه با ریاست سازمان جهادکشاورزی و دبیری بانک کشاورزی، جایگاه قانونی داشته و در این جایگاه باید پیگیری مطالبات، مسائل و مشکلات کشاورزان در سطح ملی بود تا به موازات استان‌های دیگر این مطالبات دریافت شود.

این مقام مسئول در ادامه با بیان این‌که در در سنوات اخیر علی‌رغم افزایش چالش‌های اقلیمی و صدمات ناشی از آن، ضریب نفوذ بیمه محصولات کشاورزی کاهش پیدا کرده که برای این حل این مشکل موضوع بیمه برای بهره‌برداران کشاورزی اعم از تعریف دستورالعمل بیمه، حق بیمه گذار و ترتیب غرامت پرداختی تا زمان ارزیابی باید شفاف سازی بیشتری باشد.

او با بیان این‌که تنها راه جبران خسارت در شرایط فعلی بیمه بوده، افزود: باید با آسیب‌شناسی و انجام فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی در جهت افزایش ضریب نفوذ بیمه گام برداشت و در این راستا مسئولین مروج پهنه، نظام صنفی کشاورزی و خانه کشاورز کمک خوبی خواهند بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس همچنین استفاده از ظرفیت نرم افزار پهنه ها به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق اراضی زراعی و باغی در جهت سهولت کار کارشناسان بیمه و قرار گرفتن اطلاعات بیمه در کنار این نرم‌افزار به منظور ماندگاری آن‌ها پیشنهاد داد.

این مقام مسئول با اشاره به اعتراض کشاورزان به عدم تطابق تقویم زمان‌بندی بیمه با تاریخ کاشت، گفت: کمیته تخصصی کشاورزی با حضور کارشناسان و محققین جهاد کشاورزی، بیمه و نظام صنفی کشاورزی به عنوان نمایندگان کشاورزان برای بررسی تاریخ‌ها تشکیل شودو بسته‌ای برای مناطق مختلف تعریف شود تا  به طور شفاف و با مستندات پاسخگوی انتظارات کشاورزان باشیم.

قاسمی همچنین تاکید کرد: کمیته‌ای جهت تنظیم چهارچوب بیمه استان تشکیل شده تا ضمن بررسی اعتراضات کشاورزان، پیشنهادات استانی به طور مستمر به صندوق بیمه کشور ارائه شود.

در نشست ستاد بیمه کشاورزی استان فارس که به ریاست رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس و با حضور رئیس بانک کشاورزی، سرپرست صندوق بیمه فارس و نمایندگان کشاورزان  برگزار شد، مسائل و مشکلات کشاورزان بررسی شد.

از جمله مباحث مطرح شده می‌توان به عدم تطابق تقویم زمانبندی بیمه با تاریخ کاشت محصولات کشاورزی و در برخی موارد عدم پوشش زمان‌هایی که گیاه یا محصول در مزرعه یا باغ می باشد، عدم تناسب رشد تعرفه های سهم بهره‌برداران با حداکثر پرداخت خسارت، عدم حضور به موقع کارشناس ارزیاب خسارت در منطقه، نبود تعهدی برای زمان پرداخت غرامت توسط صندوق بیمه در نتیجه طولانی شدن روند بررسی خسارت تا پرداخت غرامت، تغییرات سالانه و یکطرفه دستورالعمل بیمه که باعث ایجاد سردرگمی بهره‌برداران می‌شود  و کسر مبالغی از خسارت در زمان پرداخت غرامت که بدون هیچ منطقی غرف شده مثل سوءمدیریت وفرانشیز کسر از درصد خسارت اشاره کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید