Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس با بیان این‌که کشاورزی سهم عمده‌ای در توسعه اقتصادی فارس دارد، گفت: نگاه به چشم انداز توسعه استان، نشان می‌دهد که از دیر باز هم این بخش نقش مهمی در تامین امنیت غذایی داشته است.

کشاورزی سهم عمده‌ای در توسعه اقتصادی فارس دارد
به گزارش خبرنگار ایانا در شیراز، تاج‌گردون در نشست با مدیران جهاد کشاورزی شهرستانی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: منابع انسانی در همه بخش‌ها و به طور ویژه در بخش کشاورزی جز یکی از مهم‌ترین منابع اصلی توسعه در حوزه برنامه‌ریزی تلقی می‌شود.
او با اشاره به این‌که در بخش کشاورزی استان فارس رگه های متعددی از فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته است افزود: این نشست با هدف بررسی فعالیت‌های تحقیقی- ترویجی صورت گرفته برگزار شده تا بهره‌وری لازم جهت برنامه‌ریزی‌های آینده صورت گیرد. 
این مقام مسئول در ادامه با تشکر از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس وی را فردی علمی ، کارآمد ، جوان و پویا دانست که علی رغم همه محدویت های موجود به ویژه محدویت های بودجه و خشکسالی هنوز این بخش در کشور جزو استان های پیشرو محسوب می گردد و از معاونین و مدیران این سازمان نیز قدردانی کرد و اظهار نمود : از شما اندیشمندان بخش توسعه انتظار می‌رود نگاه و نظام علمی مبتنی بر ادبیات برنامه‌ریزی داشته باشید چرا که اعتقاد داریم همین کار ترویج پایه گذاری نگاه، افق و چشم انداز برای تعریف  ساختار کار است.
تاج‌گردون با اشاره به برنامه ششم توسعه و این ‌که در نظام رشد اقتصادی ما مکلف به تامین سهم بهره وری عوامل تولید هستیم، اظهار داشت: بهره‌وری دقیقا از دو مولفه اساسی کارایی و اثربخشی تشکیل شده به عبارتی درست کار کردن یعنی بازهم همین کارهایی که شما بزرگواران در حال انجام آن هستید و ارزش افزوده بخش کشاورزی در استان فارس کماکان جز یکی از بخش‌های مهم و اثرگذار است.
او افزود : منابع استانی در بودجه شامل اعتبارات استانی ، نفت وگاز و توازن می باشد ومی بایستی با توجه به سهم حوزه بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده بخش کشاورزی در شهرستان ها  از هم اکنون برای سال 98 نظام برنامه و فصولتان را تعریف کنید .
او با بیان رویکرد تغییر نگاه سازمان جهاد کشاورزی به دلیل چالش‌های چند سال اخیر از جمله خشکسالی، افزود:  سیاست‌های جدیدی از جمله تغییر الگوی رفتارهای جدی از تامین مالی و توجهات ویژه برای تامین نهاده های اصلی تولید به مجموعه های تولید کننده است و در این راستا استفاده از ظرفیت های مالی خارج از دولت با رویکرد استفاده از صندوق های توسعه‌‎ای بخش کشاورزی و صندوق خرد زنان  در دستور کار قرار گرفته است که در حوزه صندوق خرد زنان روستایی یکی از استان های بسیار پیش‌رو و الگویی بوده ایم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس تاکید کرد: این صندوق‌ها حتما باید تقویت شود، گرچه وجود منبع مالی صندوق‌ها وقتی ارزشمند است که رویکرد ترویج  نظام کشاورزی در جایگاه اصلی خودش باشد و با برنامه‌ریزی ساختار هزینه‌ای در 600 پهنه و با 103 مرکز خدمات عملیاتی شود. 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید