Iranian Agriculture News Agency

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی فارس:

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی فارس با اشاره به این‌که سازمان‌هایی موثرند که بتوانند نیازهای یک جامعه را برآورده کنند، تاکید کرد: فلسفه وجودی سازمان جهادکشاورزی مبتنی بر استقرار و تامین امنیت غذایی بوده و با تفکری مبتنی بر اشتغال فعالیت می‌کند.

فلسفه جهادکشاورزی مبتنی بر تأمین امنیت‌غذایی است

کاووس کیانی در گفتگو با خبرنگار ایانا در شیراز گفت: ارزیابی عملکرد درحقیقت فرآیند بازنگری به مجموعه فعالیتهای تحقق یافته با هدف مشخص کردن نقاط قوت و ضعف عملکرد سازمان است.

این مقام مسئول افزود: در راستای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و با توجه به عدم آگاهی جمعی از همکاران نسبت به برخی از چک لیست‌ها، جلسات منظمی با هدف آشنایی بیشتر مدیران با شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی در سازمان جهاد کشاورزی فارس برگزار خواهد شد.

او اظهار کرد: در این جلسات اصلاح ساختاردولت الکترونیک و نیروی انسانی، آموزش مدیران، شفافیت مالی، بهبود کسب و کار، مدیریت سبز و نهایتاً سلامت اداری و مدیریت عملکرد دنبال م‌‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به عرصه وسیع فعالیت سازمان جهادکشاورزی فارس و تعهد بالای مدیریت ارشد نسبت به عملکرد سازمان، گفت: تلاش در جهت استقرار و توسعه پایدار بخش کشاورزی از بالاترین مقام سازمان و در همه اجزای این سازمان ساری و جاری است.

به گفته کیانی، فعالیت سازمان جهادکشاورزی فارس قابل مقایسه با سایر دستگاه‌های اجرایی نیست، چرا که عرصه فعالیت این سازمان وسیع بوده و حتی دورترین روستاهای استان را شامل می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی فارس با اشاره به این‌که توانمندسازی سرلوحه فعالیت ماست،  تاکیدکرد:  این سازمان دارای بدنه کارشناسی غنی بوده و بیش از 300 نفر محقق توانمندی در مرکز مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مشغول به فعالیت بوده که همگی از ویژگی‌های  بارز نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید