Iranian Agriculture News Agency

با همکاری «ایکاردا» آغاز شد؛

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی گفت: اجرای پروژه امنیت غذایی در اراضی دیم استان با همکاری ایکاردا(مرکز بین‌المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک) آغاز شد.

 پروژه امنیت غذایی در اراضی دیم خراسان‌شمالی

«عبدالله یوسفی» در این‌باره گفت: سالانه حدود 120 هزار هکتار از اراضی استان به‌صورت دیم پاییزه کشت و کار می‌شود که با توجه به تغییرات اقلیمی متأسفانه شاهد شکنندگی در تولید در این اراضی دیم هستیم.

وی ادامه داد: توجه به تولید در دیمزارها به‌عنوان یکی از سیاست‌های مهم معاونت زراعت در دستور کار قرار گرفته است و در این راستا با همکاری ایکاردا، ارتقای امنیت غذایی از طریق افزایش تولید سیستم‌های زراعی دیم به میزان 25 درصد در مدت 5 سال هدف‌گذاری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی گفت: ایکاردا، یکی از 15 مرکز تحقیقاتی استراتژیکی کشاورزی جهان بوده و هدف آن بهبود رفاه مردم با استفاده از تحقیقات و آموزش در مناطق خشک در جهت افزایش تولید در واحد سطح و افزایش کیفیت محصولات زراعی با حفظ منابع طبیعی و استفاده پایدار از منابع محیطی است و دومین مرکز تحقیقاتی در دنیاست که بر روی گندم فعالیت می‌کند و از طریق یک شبکه گسترده با مناطق، مؤسسات ملی، دانشگاه‌ها، سازمان‌های غیر دولتی و وزراتخانه ها در کشورهای توسعه یافته در ارتباط است.

یوسفی مهم‌ترین مؤلفه این پروژه را ترویج و به‌کارگیری فناوری‌های آزمون شده و موفق در پایگاه‌های نوآوری برشمرد و افزود: ایجاد تغییر در تفکر و رفتار بهره‌برداران دیم در موضوعاتی مانند تناوب علوفه و گیاه روغنی با گندم و جو از سایر اهداف طرح است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی خاطرنشان کرد: در این طرح از ارقام و ژنوتیپ‌های داخلی و برخی ژنوتیپ‌های بین‌المللی نیز استفاده می‌شود هم‌چنین تولید علوفه در دیمزارها نیز در این طرح هدفگذاری شده است.

وی ادامه داد: در اجرای این پروژه، تغییر روش‌های کشت مرسوم به روش‌های کشت پیشرفته و کشاورزی حفاظتی نیز مورد نظر بوده و بر آن تأکید می‌شود.

برنامه طرح در استان خراسان‌شمالی

دکتر «عبدالله یوسفی» در خصوص برنامه این طرح در خراسان‌شمالی اظهار کرد: امسال برای استان خراسان‌شمالی 4650 هکتار اراضی گندم دیم و 885 هکتار جو دیم به همراه 285 هکتار نخود و ده هکتار محصولات علوفه‌ای در نظر گرفته شده است و با تداوم پروژه طی 5 سال آینده سطح اجرای این پروژه در استان به 131 هزار و 660 هکتار خواهد رسید.

وی افزود: در اجرای این طرح، شماری سایت‌های نوآوری و مزارع الگویی در مزارع کشاورزان و دراقلیم‌های مختلف ایجاد خواهد شد.

یوسفی استفاده از تناوب‌های مختلف، تولید علوفه در دیمزارها، گسترش کشاورزی حفاظتی و توسعه دستگاه‌های مکانیزه جدید را از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی طرح برشمرد.

وی یادآور شد: سه سایت در استان در نظر گرفته شده است که در این سایت‌ها استفاده از ارقام مختلف، روش‌های خاک‌ورزی متفاوت و شیوه‌های مختلف کشت و تنوع تولید مدنظر قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید