Iranian Agriculture News Agency

در راستای اجرای طرح خود کفایی گندم در استان تهران برگزار شد؛

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از برگزاری دو کارگاه آموزشی-ترویجی با عناوین کشت مکانیزه گندم بر روی پشته های بلند(رایزبد) و ایجاد راهروهای ثابت برای تردد ماشین های درون مزرعه خبر داد.

کارگاه آموزشی کشت مکانیزه گندم بر روی پشته‌های بلند

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار ایانا در استان تهران در این باره گفت: این مدیریت باتوجه به  اجرای طرح خود کفایی گندم در شهرستان های استان تهران با رویکرد ترویج کشت گندم بر روی پشته های بلند(رایزبد) اقدام به برگزاری این دو کارگاه کرد.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این کارگاه ها اقتصادی کردن تولید، مدیریت بهینه زمان و صرفه جویی در مصرف آب بود که با هماهنگی و همکاری اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و با حضور کارشناسان استانی و روسای ادارات ترویج و تولیدات گیاهی مراکز جهاد کشاورزی و اعضای انجمن خبرگان کشاورزی در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان تهران برگزار شد.

درجریان این جلسه در رابطه با ایجاد راهروهای ثابت برای تردد ماشین های درون مزرعه و کشت مکانیزه گندم بر روی پشته های بلند(رایزبد) توضیحاتی ارائه و در پایان به سوالات حاضرین در جلسه پاسخ داده شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید