Iranian Agriculture News Agency

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل:

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل گفت: در جریان شش ماهه نخست سالجاری بیش از 43 هکتاز از اراضی شیب‌داربرای احداث باغات اختصاص یافته و اقدامات اولیه در این خصوص صورت گرفته است.

باغات دراراضی شیب‌دار توسعه می‌یابند

محرم عدلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا در اردبیل، افزود: توزیع انواع نهال یارانه‌دار در حدود 270 هزار اصله با اعتبار 1346 میلیون ریال از دیگر اقداماتی است که در طی شش ماهه نخست توسط این مدیریت صورت گرفته است .

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان افزود: پرداخت یارانه پیاز زعفران به میزان 2/23 تن با اعتبار 174 میلیون ریال در شش ماهه نخست صورت گرفت. 

عدلی اظهار کرد: پرداخت یارانه نشاء گیاهان دارویی در سطح16 هکتار با اعتبار 320 میلیون ریال، هماهنگی برای تامین رقم جدید (واندرفول) نهال گواهی شده انار به تعداد 110 اصله برای احداث باغ، تامین و توزیع 25 ژنوتیپ نهال گواهی شده گل محمدی بمنظور استفاده به عنوان پایه مادری کشت بافتی و تکثیر و توزیع آن از دیگر اقداماتی بوده است که در شش ماهه نخست سالجاری انجام شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید