Iranian Agriculture News Agency

سرپرست مدیریت جهادکشاورزی عنوان کرد:

سرپرست مدیریت جهادکشاورزی تنکابن، از صدور461 فقره سند مالکیت برای 66 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان در6 ماه نخست امسال خبر داد.

صدور سند مالکیت برای 66 هکتار از اراضی کشاورزی تنکابن

به گزارش خبرنگار ایانا در ساری، ابراهیم کاویانی گفت: به منظور ثبت مالکیت و سنددار کردن اراضی، از سوی مدیریت جهادکشاورزی تنکابن در 6 ماه نخست امسال، 461 فقره سند مالکیت برای 66 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان صادر شد.

سرپرست مدیریت جهادکشاورزی تنکابن اظهار کرد: صدور این اسناد مالکیت بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک و بررسیهای بعمل آمده توسط این مدیریت صورت گرفت.

کاویانی افزود: طی مدت مذکور یک هزار و 643 مورد جوابیه استعلام نقل و انتقال از دفاتر اسناد رسمی و 156 مورد نظارت بر مجوزهای تبصره یک ماده یک توسط کارشناسان اراضی این شهرستان انجام شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید