Iranian Agriculture News Agency

شهابی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم

با حضور روستازاده دادستان شهرستان جهرم، شهابی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم و سرهنگ اسلامی دوست مشاور انتظامی سامانه 131 مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس یک تالار پذیرایی در این شهرستان تخریب شد.

یک تالار پذیرایی در جهرم تخریب شد

شهابی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم در جریان این تخریب گفت : از ۴هزار ۴۵۵ و متر از اراضی زراعی روستای جدید بخش مرکزی شهرستان جهرم رفع تصرف شد. 

شهابی افزود :تاکنون ۶۸ پرونده تغییر کاربری به دادگاه از طرف اداره امور اراضی جهاد کشاورزی ارسال شده است که ۶۱مورد آن ساخت باغ شهری بوده و همچنین ۸۳ مورد نیز توقف عملیات داشته ایم.

در همین راستا سرهنگ اسلامی دوست مشاور انتظامی سامانه 131 مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس،  اظهار داشت: بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها و تداوم و بهره وری آن‌ها، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌‎ها جز در موارد ضروری و با دریافت مجوز های لازم از مراجع قانونی ممنوع است.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید