Iranian Agriculture News Agency

حمیدرضا ابراهیمی خبر داد:

۳۴۵ سایت جامع الگوی تولیدی‌-ترویجی در فارس

در پنجمین شورای کشاورزی فارس که بعدازظهر روز شنبه 14 مهرماه، به ریاست تبادار استادار فارس برگزار شد، اقدامات و برنامه‌های نظام نوین ترویج و آموزش کشاورزی ارائه شد.

فعالیت 371 صندوق اعتباری خرد زنان روستایی در فارس

به گزارش خبرنگار ایانا در شیراز، در این نشست حمیدرضا ابراهیمی مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: درترویج دو هدف اساسی توانمند سازی شبکه عاملین ترویج و به خصوص بهره‌بردارن بخش کشاورزی و انتقال تکنولوژی و نوآوری‌ها به بهر‌ه‌برداران با رویکرد مشارکتی دنبال می‌شود.

ابراهیمی با اشاره به این که برای تحقق و توسعه این اهداف نظامی تحت عنوان نظام نوین ترویج ایجاد کردیم که این نظام نوین ترویج سه رکن دارد، اظهار کرد: یک رکن پهنه‌بندی عرصه‌های کشاورزی و  یک نفر مروج مسئول پهنه پیگیر امور بهره‌برداران در این عرصه‌ها است، در رکن بعدی تجهیز مراکز جهاد کشاورزی را به عنوان جایگاه و پایگاهی که حلقه ارتباط سازمان با بهره‌برداران است در دستور کار قرار گرفت که  بخشی هم انجام شده و راه زیادی داریم و بحث دیگر شبکه دانش است که ما دانش را جاری و ساری در این شبکه کنیم به نوعی که منجر به ارتقاء بهره‌وری در بخش کشاورزی شود.

این مقام مسئول افزود: در ادر استان فارس ۶۱۰ پهنه کشاورزی وجود دارد که زیر نظر ۹۵ مرکز جهاد کشاورزی فعالیت دارند و ۵۷۸ کارشناس به عنوان مروج برای هر پهنه تعیین شده است.

ابراهیمی تصریح کرد: یکی از نیازهای اساسی ما در مراکز جهاد کشاورزی کمبود خودرو است و ۹۰ خودرو برای مرکز مراکز نیاز داریم.

او با اشاره به فعالیت ۹۵ محقق معین در کنار مراکز جهاد کشاورزی استان ،افزود:  یکی از اقدامات ما طی این مدت ایجاد سایت های جامع الگوی تولیدی‌-ترویجی در قالب طرح امید بوده و در سال زراعی 97-96  بالغ بر 345 سایت در این زمینه اجرا شد، که ۱۷۰ سایت زراعی، ۱۲۵ سایت باغی و  30 سایت دامی را شامل می‌شود.

در ادامه مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی فارس، به تشریح برنامه‌های این سازمان ازجمله ساماندهی و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی استان، پهنه‌بندی اراضی کشاورزی، افزایش تعداد مروجان جهاد کشاورزی و در اختیار قرار دادن تبلت به مسئولین پهنه اشاره کرد و اظهار داشت: توسعه در سیستم نوین آبیاری، توسعه گیاهان دارویی، افزایش دانش مروجان، تعامل محققین و مروجان از اهم اقدامات این مدیریت است.

ابراهیمی  با اشاره به وجود 371 صندوق اعتباری خرد زنان روستایی از تقویت و توسعه این صندوق‌ها خبر داد و گفت: جهاد کشاورزی فارس با مشکلاتی ازجمله کمبود وسیله نقلیه در مراکز، نیاز به تقویت انگیزه کارکنان و کشاورزان، احیای ساختمان‌های فرسوده در شهرستان‌ها، عدم تناسب بودجه و...مواجه است.

ابراهیمی تاکید کرد: استان فارس در سکوی نخست آموزش کشور قرار گرفت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید